Usługi rozwojowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Izba Gospodarcza "Śląsk" jako Instytucja Otoczenia Biznesu zaprasza do skorzystania z szerokiej oferty usług rozwojowych.

Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji na terenie województwa opolskiego

Do 50 tys. złotych dotacji lub do 150 tys. zł promesy - takie wsparcie na specjalistyczne usługi mogą dostać mikro, małe i średnie firmy z województwa opolskiego. Na jakie konkretnie usługi? Np. na doradztwo prawne, finansowo-księgowe, wejście na rynki zagraniczne, promocję i inkubację przedsiębiorczości, pozyskanie patentów czy zakup płatnych baz danych, analiz czy raportów. Pełna lista możliwych do wsparcia usług - poniżej. Warunek jest taki, że wsparcie to można dostać poprzez instytucje otoczenia biznesu: izby i stowarzyszenia gospodarcze.

Głównym celem tego projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu, które mają siedzibę na terenie województwa opolskiego poprzez udzielenie do 31 grudnia 2021 roku wsparcia w postaci dotacji i promes. Każdorazowo takie wsparcie może wynieść do 70 proc. wartości danej usługi. Jedna firma może sięgnąć zarówno po dotację, jak i po promesę. W takim przypadku dotacja nie może być wyższa niż 50 tys. zł, a łączne wsparcie nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Izba Gospodarcza "Śląsk" jako Instytucja Otoczenia Biznesu zaprasza do skorzystania z szerokiej oferty usług rozwojowych.

 

L.P.

Nazwa usługi

Krótki opis

1.

COACHING

Coaching jest doskonałą ścieżką trwałego rozwoju firmy poprzez dynamiczne, zogniskowane wsparcie kadry zarządzającej i kadry menedżerskiej indywidualnym procesem. Procesy coachingowe pozwalają na rzeczywiste wdrożenie nowych strategii myślenia  i działania oraz wzmacniają rozwój pożądanych umiejętności kierowniczych i zarządczych.

2.

DORADZTWO ORGANIZACYJNE

Doradztwo organizacyjne w zakresie efektywnego zarządzania procesami biznesowymi firmy obejmujące analizę procesów biznesowych w firmie; mapowanie procesów biznesowych; pomiar procesów i propozycje optymalizacji procesów.

3.

DORADZTWO W ZAKRESIE
ORGANIZACJI WEJŚCIA NA
RYNKI ZEWNĘTRZNE

Doradztwo w zakresie organizacji wejścia na rynki zewnętrzne, w szczególności: 
1.Doradztwo w zakresie zmian organizacyjnych wewnątrz firmy;
2. Doradztwo w zakresie organizacji działu eksportu ; 
3. Doradztwo w zakresie dostępnych możliwości pozyskania partnerów biznesowych.

4.

OPRACOWANIE LUB AKTUALIZACJA
STRATEGII ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORSTWA

Opracowanie lub aktualizacja strategii rozwoju przedsiębiorstwa obejmujące przygotowanie analizy sytuacji firmy; określenie Misji przedsiębiorstwa; opracowanie strategii firmy; opracowanie planów taktycznych;  określenie konsekwencji finansowych; monitorowanie realizacji strategii.

5.

OPRACOWANIE STRATEGII WEJŚCIA
NA RYNKI ZEWNĘTRZNE

Opracowanie strategii wejścia na rynki zewnętrzne czyli planu rozwoju eksportu w oparciu o poniższe elementy:

1. Analiza/audyt sytuacji firmy. 2. Analiza rynków dla działalności eksportowej. 3. Wybór produktów/usług eksportowanych. 4. Przygotowanie planu dystrybucji.

5. Przygotowanie planu promocji firmy. 6. Opracowanie budżetu. 7. Harmonogram wdrożenia planu eksportu.

6.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Szkolenia specjalistyczne z międzynarodową akredytacją ICF w zakresie projektowania modelu biznesowego firmy; efektywnego zarządzania procesami biznesowymi firmy i projektami; skutecznego kierowania zespołami projektowymi i operacyjnymi; budowania relacji z klientami i dostawcami; kompetencji interpersonalnych, menedżerskich, przywódczych i sprzedażowych.

7.

DOSTARCZANIE USŁUG
PROINNOWACYJNYCH – NOWE USŁUGI

Dostarczanie usług proinnowacyjnych w postaci opracowania strategii innowacji w zakresie wdrożenia na rynek nowej usługi

8.

DOSTARCZANIE USŁUG PROINNOWACYJNYCH - pośrednictwo we wdrażaniu technologii i innowacji

Dostarczanie usług proinnowacyjnych (pośrednictwo we wdrażaniu technologii i innowacji) w postaci opracowania strategii innowacji w zakresie wdrożenia na rynek nowego produktu, usługi; nowej metody marketingowej; nowego procesu biznesowego; nowego procesu operacyjnego firmy.

9.

SZKOLENIE W ZAKRESIE PRZEDSTAWIENIA I WDROŻENIA  EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA, NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ I STANDARDÓW W GASTRONOMII I HOTELARSTWIE.

Usługa szkoleniowa z zakresu analizy obiektu i wdrożenia efektywnego zarządzania nowoczesnych rozwiązań i międzynarodowych standardów w obszarze gastronomii i hotelarstwa.

Szkolenie dotyczy:

- analizy aktualnego poziomu efektywności w kluczowych działach obiektu hotelowego: kuchnia, restauracja, recepcja, służba pięter, dyrekcja i administracja

-Przedstawienia nowoczesnych rozwiązań, międzynarodowych standardów, specjalistycznych narzędzi wykorzystywanych w hotelarstwie i gastronomii

 -dostosowania i wdrożenia w obiekcie standardów, procedur, narzędzi wpływających na poprawę sytuacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstwa, lepsze postrzeganie obiektu na rynku lokalnym i ogólnopolskim,  efektywne zarządzanie i efektywna organizacja  pracy w kluczowych działach,

- analizę wprowadzonych działań i rozwiązań poprzez działania wspierające dla przedsiębiorcy

W przygotowaniu  usługi w zakresie:

- audyt w firmach transportowych

- eksport i certyfikacja produktów spożywczych

- udział w targach, konferencjach, seminariach

- szkolenia specjalistyczne dla branży rehabilitacyjnej

- doradztwo marketingowe 

 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy działający w branżach o największym potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne dla województwa opolskiego:

 • budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi
 • chemiczna
 • drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski
 • maszynowa i elektromaszynowa
 • metalowa i metalurgiczna
 • paliwowo-energetyczna
 • rolno-spożywcza
 • transport i logistyka
 • usługi medyczne i rehabilitacyjne
 • usługi turystyczne

mogą otrzymać do 70% dofinansowania na usługi rozwojowe w ramach projektu Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki: 

"Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji na terenie województwa opolskiego" [szczegóły w linku: KLIKNIJ]

Na co można dostać wsparcie?


DOTACJA

(katalog usług możliwych do sfinansowania poprzez dotacje jest katalogiem zamkniętym)

 1. doradztwo w zakresie własności intelektualnej i patentów,
 2. opracowanie strategii wejścia na rynki zewnętrzne,
 3. organizacja wejścia na rynki zewnętrzne (np. kooperacja z partnerem biznesowym, udział w giełdach kooperacyjnych, targach branżowych),
 4. usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego i designu,
 5. dostarczanie usług proinnowacyjnych (pośrednictwo we wdrażaniu technologii
  i innowacji).

PROMESA

(w przypadku promes katalog usług możliwych do sfinansowania jest otwarty). Promesę można uzyskać m.in. na:

 1. opracowanie lub aktualizację strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
 2. promocję i inkubację innowacyjnej przedsiębiorczości,
 3. doradztwo technologiczne – identyfikacja pożądanych zmian technologicznych (oceny technologiczne, audyt technologiczny),
 4. usługi w zakresie analizy rynku, analiza strategiczna, benchmarking (np. udział
  w konferencjach, sympozjach, wystawach, wizytach studyjnych, praktykach),
 5. doradztwo prawne, finansowo-księgowe i organizacyjne,
 6. dostęp do płatnych baz danych, raportów i analiz,
 7. certyfikację i standaryzację usług i produktów,
 8. audyt energetyczny,
 9. wynajem urządzeń laboratoryjnych,
 10. informacje o źródłach finansowania działalności gospodarczej,
 11. szkolenia specjalistyczne,
 12. inne usługi wysoko specjalistyczne.

Rodzaje udzielanego wsparcia

DOTACJA:

 1. Udzielana jest przez OCRG mikro, małym i średnim firmom na usługi podstawowe (usługi standardowe,
  o niższym stopniu specjalizacji).
 2. Przyznawana jest w formie refundacji.
 3. Jedna firma może dostać dofinasowanie do 70% kosztów usługi świadczonej przez instytucję otoczenia biznesu.
 4. Maksymalna kwota dotacji przyznanych jednemu mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 50 000,00 zł.
 5. Rozliczana jest pomiędzy firmą a OCRG: najpierw firma dokonuje zapłaty za usługę,
  a następnie przekazuje do OCRG dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku, na podstawie których uzyskuje refundację w wysokości 70% kosztu usługi.

PROMESA:

 1. Udzielana jest przez OCRG dla mikro, małych i średnich firm na usługi prorozwojowe, wysoko wyspecjalizowane.
 2. Przyznawana jest w formie wsparcia niefinansowego.
 3. Jedna firma może dostać dofinasowanie do 70% kosztów usługi świadczonej przez instytucję otoczenia biznesu.
 4. Maksymalna wartość promes przyznanych jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć
  150 000,00 zł.
 5. Rozliczana jest pomiędzy firmą a OCRG w następujący sposób: firma uiszcza zapłatę dla instytucji otoczenia biznesu w wysokości min. 30% kosztów usługi stanowiącą jego wkład własny oraz przekazuje tej instytucji promesę przyznaną przez OCRG. Na podstawie tej promesy instytucja otoczenia biznesu rozlicza się z OCRG.

 

Zakres naszych usług jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb Przedsiębiorcy. Zapewniamy bezpłatną pomoc w przygotowaniu dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu +48 774538483, +48 690 080 190 oraz drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do kontaktu!

© 2023 Izba Gospodarcza „Śląsk”, produkcja Digital Monsters
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.