Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Śląsk”

Rada Izby Gospodarczej „Śląsk” w Opolu ma zaszczyt zaprosić na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Śląsk”.

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Śląsk”. odbędzie się 2 czerwca 2023 roku (piątek) o godzinie 16.00 Dworku Myśliwskim Hubertus (Opolska 12A, 46-024 Brynica).

W przypadku braku Quorum w w/w terminie zwołuje się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Śląsk” w drugim terminie, tj. 02.06.2023 r. godz. 16.15 w Dworku Myśliwskim Hubertus w Brynicy (Opolska 12A, 46-024 Brynica).

Po zakończeniu obrad zapraszamy na kolację w formie grilla.    

 

Program

Porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej „Śląsk” w dniu 02 czerwca 2023 roku (piątek), godz. 16.00:

 • Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i powitanie uczestników
 • Wybór przewodniczącego obrad
  • Zgłaszanie kandydatów
  • Głosowanie
 • Stwierdzenie prawomocności obrad
 • Zatwierdzenie porządku obrad
  • Głosowanie
 • Wybór Komisji Mandatowej
  • Głosowanie
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
  • Głosowanie
 • Zatwierdzenie protokołu z Obrad Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków IG „Śląsk” w 2022r
  • Głosowanie
 • Sprawozdanie z działalności Izby za 2022 rok
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Izby
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  • Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Radzie oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2022 oraz przeznaczenia zysku za w/w okres na fundusz podstawowy Izby.
  • Dyskusja
  • Głosowanie
 • Wystąpienia zaproszonych gości
 • Sprawy różne – dyskusja wolne wnioski
 • Zakończenie Obrad Walnego Zgromadzenia

Po spotkaniu zapraszamy Państwa na kolację w formie grilla. 

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz protokół z Obrad Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia w roku 2022 znajdują się do wglądu dla wszystkich zainteresowanych Członków Izby w biurze IG Śląsk  w Opolu przy ulicy Wrocławskiej 133, p. 2.04.

W trakcie obrad istnieje możliwość dokonywania wpłat z tytułu składki członkowskiej.

W przypadku nieobecności właściciela firmy, przedstawiciel musi posiadać pełnomocnictwo. 

© 2023 Izba Gospodarcza „Śląsk”, produkcja Digital Monsters
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.