Umów się na spotkanie w Izbie Gospodarczej „Śląsk”:
  •  
  •  
  •  
Rada Izby Gospodarczej „Śląsk” w Opolu ma zaszczyt zaprosić na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Śląsk”

Rada Izby Gospodarczej „Śląsk” w Opolu ma zaszczyt zaprosić na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Śląsk”.

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Śląsk”. odbędzie się 14 czerwca 2024 roku (piątek) o godzinie 17.00 Ligocki Młyn, KLOSA (Szkolna 8, 46-060 Ligota Prószkowska).

W przypadku braku Quorum w w/w terminie zwołuje się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Śląsk” w drugim terminie, tj. 14.06.2024 r. godz. 17.15 w Ligocki Młyn, KLOSA (Szkolna 8, 46-060 Ligota Prószkowska).

 

Po zakończeniu obrad zapraszamy na kolację.

 

Program

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i powitanie uczestników
2. Wybór przewodniczącego obrad
    2.1 Zgłaszanie kandydatów
    2.2 Głosowanie
3. Stwierdzenie prawomocności obrad
4. Zatwierdzenie porządku obrad
    4.1 Głosowanie
5. Wybór Komisji Mandatowej
    5.1 Głosowanie
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
    6.1 Głosowanie
7. Zatwierdzenie protokołu z Obrad Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków IG „Śląsk” w 2024r
    7.1 Głosowanie
8. Sprawozdanie z działalności Izby za 2023 rok
    8.1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Izby
    8.2 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
    8.3 Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Radzie oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2023 oraz przeznaczenia zysku za w/w okres na fundusz podstawowy Izby.
    8.4 Dyskusja
    8.5 Głosowanie
9. Wystąpienia zaproszonych gości
10. Sprawy różne – dyskusja wolne wnioski
11. Zakończenie Obrad Walnego Zgromadzenia

 

Po spotkaniu zapraszamy Państwa na kolację.

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 oraz protokół z Obrad Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia w roku 2024 znajdują się do wglądu dla wszystkich zainteresowanych Członków Izby w siedzibie IG Śląsk - biurze FRS w Opolu przy ulicy Wrocławskiej 133, p. 3.

© 2024 Izba Gospodarcza „Śląsk”, produkcja Digital Monsters
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.