Jak zostać Członkiem Izby Gospodarczej "Śląsk"?

Członkiem Izby Gospodarczej „Śląsk” może być każdy podmiot gospodarczy, który wnosi wkład w urzeczywistnienie celów Izby i daje rękojmię ich realizacji. 
Przyjęcie przedsiębiorcy w poczet członków Izby następuje na podstawie Uchwały Rady Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji.
Od Uchwały Rady Izby odmawiającej przyjęcia w poczet członków zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania Uchwały.
Wypełnioną i podpisaną deklarację prosimy przesłać do biura Izby.
Kwota składki uzależniona jest od liczby pracowników.

Zgodnie z Uchwałą 7/W/2019 z dnia 17.05.2019 od dnia 01.07.2019 roku składki członkowskie wynoszą:

 

 

Wysokość składek dla podmiotów:

LP

Wielkość podmiotu:

Liczba zatrudnionych pracowników

Stawka

1

Mikro

1-2

250 zł

3-5

300 zł

6-9

500 zł

2

Mały

10-20

800 zł

21- 49

1 500 zł

3

Średni

 

50-100

3 000 zł

101-250

Ustalana indywidualnie wg § 2 ust. 2 i 3

4

Duże

Powyżej 250

Ustalana indywidualnie wg § 2 ust. 2 i 3

Numer rachunku bankowego:

Alior Bank S.A. oddział Opole
PL 12 2490 0005 0000 4530 8655 1899 


Zgodnie z § 29 Statutu Izby Gospodarczej „Śląsk” w Opolu składki członkowskie płatne są w terminach ustalonych przez Radę Izby, czyli do 31 stycznia danego roku.

Wysyłka not księgowych z tytułu opłat członkowskich zrealizowana zostanie drogą elektroniczną w dniach od 7 do 31 stycznia 2020 r. oraz będzie zawierała informację o ewentualnych zaległościach.

Wysokość składki zostanie określona na podstawie liczby pracowników wskazanych w formularzu aktualizacji danych do pobrania po lewej stronie ekranu

 

Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej "Śląsk" w dniu 25.06.2018 wyraziło zgodę na przesyłanie dokumentacji członkowskiej w tym not księgowych drogą elektroniczną, w przypadku gdy przedsiębiorca chce otrzymać dokument w formie tradycyjnej prosimy o informację na adres info@igsilesia.pl lub telefonicznie pod nr 77 453 84 84


Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2003 roku przedsiębiorcy zrzeszeni w organizacjach samorządu gospodarczego będą mogli zaliczać w koszty uzyskania przychodu składki członkowskie do wysokości łącznie nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
Podstawą prawną jest ustawa z dnia 27 lipca 2002r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. Nr 141, poz.1179 oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. Nr 141, poz. 1182.

Wszystkie aktualności

Partnerzy