Ostatnia szansa na skorzystanie z BEZPŁATNYCH konsultacji prawnych

Zapraszamy wszystkich chętnych przedsiębiorców i organizacje na bezpłatne konsultacje prawno-finansowe w zakresie prowadzenia biznesu na polsko-czeskim pograniczu, realizowane w ramach projektu: „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

Do 31.12.2018 z konsultacji można skorzystać telefonicznie pod nr tel. 664 434 217.

Polsko-Czeski Punkt Konsultacyjny

Porad udziela:
Kancelaria Adwokacka AGK 
adw. Aleksander Giehsmann

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy