Zapytanie ofertowe - Wystąpienia eksperckie

Wystąpienia eksperckie „Profesjonalizacja usług turystycznych na pograniczu PL-CZ” oraz „Budowa oferty gastronomicznej w oparciu o zasoby naturalne, kulturowe i historyczne” w ramach Spotkania Informacyjnego nt. Obsługi Ruchu Turystycznego odbywającego się w dniach 19-20 listopada 2018 roku w Opolu na potrzeby realizacji projektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT

13.11.2018r. do godz. 16.00

ZAMAWIAJĄCY

Izba Gospodarcza „Śląsk”

Ul. Ozimska 184,45-310 Opole,

NIP: 756-10-31-378

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty proszę przesyłać bądź dostarczyć osobiście na adres ul. Ozimska 184, 45-310 Opole, lub na adres poczty elektronicznej: k.sochal@igsilesia.pl ,  bądź faxem pod nr.: 077 453 84 84.

 

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Wszelkich informacji udziela: Katarzyna Tlałka-Sochal, tel. 077 453 84 84 w godz. 8.00 do godz. 16.00.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Opole

Wszystkie aktualności

Partnerzy