Faktura VAT, e- faktura i kasy fiskalne po zmianach od 2020 r.

Faktura VAT, e- faktura i kasy fiskalne po zmianach od 2020 r. (szkolenie zdalne)

 

Miejsce: Polska

Termin: 2020-06-08 - 2020-06-08

Prowadzący: Marcin Otręba

Czas trwania: 6 h

Cena: 399 PLN  + 23% VAT

 

PROGRAM

1) Nowe elementy faktury od listopada 2019 r.:
Obowiązkowy split payment - zasady stosowania;
Konieczny element faktury: “mechanizm podzielonej płatności”- w jakich przypadkach?
Sankcje za brak obowiązkowego zapisu;
Skutki zapisu na fakturze;
Odpowiedzialność osoby wystawiającej fakturę za brak obowiązkowych zapisów;
Problemy praktyczne: jak weryfikować kiedy zapis należy stosować, inne brzmienie zapisu a konsekwencje,
Aktualne wyjaśnienia MF odnośnie MPP

2) Znaczenie weryfikowania rachunku bankowego- zmiany od 01/01/2020 r.
Rachunek bankowy- czy element konieczny na fakturze?
Ujawnianie rachunków bankowych przez Ministra Finansów na swojej stronie;
Rachunek bankowy na fakturze inny niż ujawniony przez Ministra Finansów- konsekwencje podatkowe;
Inne formy zapłaty po zmianach: gotówka, potrącenie, pobranie- skutki praktyczne;

3) NIP na paragonie a faktura- zmiana od stycznia 2020 r.:
Zasady wystawiania paragonów;
Paragon dla osoby fizycznej a dla firmy;
Brak NIP-u na paragonie a wystawianie faktury- dla kogo?
Sankcje za wystawienie faktury do paragonu bez numeru NIP;
Warunki techniczne kas fiskalnych a nowe przepisy;
Kupujący- na co uważać w momencie zakupu;
Sprzedający- kiedy paragon a kiedy faktura
Problemy praktyczne związane ze zmianą przepisów: otrzymanie paragonu bez numeru NIP, anulowanie paragonu czy można, rozliczanie paragonów w razie braku faktury.

4) Zmiany dotyczące faktur RR od listopada 2019 r.:
Możliwość wysyłania faktur w formie elektronicznej;
Forma oświadczenia sprzedającego po zmianach;
Faktura elektroniczna a faktura papierowa;
Błędy związane z wystawianiem faktur typu RR.

5) E-faktura- zmiany od kwietnia 2019 r.
Nowa ustawa dotycząca e-faktur przy zamówieniach publicznych;
E-faktury udostępniane przez portal;
Sposoby wysyłania e-faktur: system EDI, podpis kwalifikowany, PDF;
Przechowywanie e-faktur;
Problemy techniczne związane z wysyłaniem e-faktur

6) Zmiany w kasach fiskalnych od 2020 r. e- paragon i kasa on-line:
Kasy fiskalne z funkcją wysyłania e-paragonów
Dla kogo paragon a dla kogo faktura?
NOWE oświadczenie osób obsługujących kasy fiskalne;
Zasady wysyłki i funkcjonowania paragonów po wprowadzeniu zmian;
E-paragony;
Paragon papierowy czy też mailowo dla klienta?
Sankcje za naruszenie obowiązku fiskalizacji;
Przepisy przejściowe.

7) Sankcje karne dotyczące faktur- przypadki karania:
zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane- w części dotyczącej tych czynności,
podają kwoty niezgodne z rzeczywistością- w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego- w części dotyczącej tych czynności;
inne błędy faktur a sankcje podatkowe;
sankcje karne uregulowane w kodeksie karnym skarbowym.

8) Niezbędne dane, które powinna zawierać faktura VAT
Faktury krajowe,
Faktury zaliczkowe
Faktury dotyczące transakcji międzynarodowych
Faktury dotyczące czynności które nie podlegają opodatkowaniu VAT
Faktury wystawiane przez MP- małych podatników
Faktura VAT marża

9) Zasady wystawiania faktur korygujących:
Faktura korygująca “in plus” oraz “in minus”;
Zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej przez kupującego;
Faktura korygująca z tytułu premii pieniężnych i bonów;
Inne przyczyny wystawiania faktur korygujących- ich znaczenie dla rozliczeń;
Obowiązkowe elementy faktury korygującej;
Faktura korygująca wystawiona z tytułu “błędu” oraz z innych przyczyn;
Zasady korygowania innych błędów niż dotyczące kwot;
Problemy praktyczne związane z wystawianiem faktur korygujących, w tym moment wystawienia faktury korygującej

10) Terminy wystawiania faktur
Zasada ogólna
Szczególne przypadki wystawiania faktur, w tym usługi ciągłe,
Wystawianie faktur VAT przed dokonaniem sprzedaży
Konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawienia faktur VAT- problemy praktyczne

11) Obowiązek podatkowy a dane na fakturze:
Data dostawy towaru lub wykonania usługi na fakturze;
Najem i media a wystawianie faktury;
Otrzymanie zaliczki a faktura, w tym zaliczka w 100% przed wykonaniem usługi.

12) Refaktury :
Definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych
Data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury- problemy w przypadku refakturowania
Refakturowanie a wysokość stawki VAT (import kabiny)
Refakturowanie usług remontowych, inwestycyjnych (30 dniowy termin wystawienia faktury a obowiązek VAT i CIT), materiałów (przez KPRP traktowane jako środki trwałe)- praktyczne problemy;
Refaktura mediów- stawka 8% czy 23%- najnowsze orzecznictwo

13) Otrzymywanie faktury w formie elektronicznej a skan faktury:
Wysyłanie faktury a skanu faktury (obrazu faktury)- różnice;
Formalne obowiązki związane z wysyłką elektroniczną faktur;
Potwierdzenie odbioru faktury drogą elektroniczną;
Wysyłanie kilka razy faktury drogą elektroniczną

14) Pozostałe zagadnienia związane z dokumentowaniem transakcji dla potrzeb VAT
Kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej w wystawionej fakturze
Rola symbolu PKWiU na fakturze
Sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej
Faktury VAT wystawiane przez niezarejestrowanych podatników
Dopuszczalność adnotacji na fakturze
Duplikaty
Formy płatności (zapłacono gotówką, przelewem, kompensata);
Termin płatności - nowe uregulowania od 1 lipca 2018 r. w zakresie split payment.

DLA KOGO

Szkolenie jest dedykowane dla wszystkich osób zajmujących się dokumentowaniem transakcji , księgowych, handlowców, logistyków, pracowników marketingu

CEL

Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie fakturowania i funkcjonowania kas fiskalnych obowiązujących od 2020 r.
Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.
Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami.

KORZYŚCI

Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF.
Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatku VAT i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem- rozwiązanie problemu.
Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawia możliwą optymalizację podatkową.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr z zakresu podatków, Doradca Podatkowy, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Wykładowca na uczelini wyższej.
Wieloletni pracownik Izby Skarbowej. Zdobywał doświadczenie w  międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem VAT. Trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

 

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

Wszystkie aktualności

Partnerzy