Szkolenie Skuteczny Handlowiec

Szkolenie SKUTECZNY HANDLOWIEC - 20-21 LISTOPADA 2019

Wzmocnienie kompetencji psychospołecznych pracowników jest niezwykle ważne w dobie nieustających zmian, rosnących wymagań i odpowiedzialności. Dobra komunikacja w zespole sprzyja poprawie efektywności pracy, zaangażowania pracowników
i identyfikacji z celami jednostki nawet w sytuacjach kryzysowych. Wspomaga również integrację zespołu, wzmacnia pozytywny wizerunek organizacji na zewnątrz i usprawnia komunikację z klientami.

Szkolenie specjalistyczne jest skierowane do pracowników działów handlowych i obsługi klientów biznesowych w ramach współpracy B2B, ze szczególnym uwzględnieniem technik pozyskiwania, prowadzenia i domykania transakcji
z VITO (Very Important Top Officers) z wykorzystaniem technik negocjacyjnych i prezentacją korzyści płynących z transakcji na różnych płaszczyznach VBC (Value Based Selling). Celem usługi jest również wskazanie konieczności ustawicznego rozwoju osobistego i zawodowego pracowników działów handlowych w zakresie kompetencji psychospołecznych, w tym komunikacji, negocjacji oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i wzbudzanie motywacji do działania. Szkolenie prowadzone przez najlepszych praktyków sprzedaży B2B, działań PR, komunikacji, negocjacji, mediacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych. Szkolenie uwzględnia specyfikę rynku regionalnego (Opolszczyzny) i rynku krajowego oraz różnic w zakresie prowadzonych rozmów handlowych w małych, średnich i dużych firmach.

TRENER
dr Ewa Kosowska-Korniak - dr prawa, specjalista ds. public relations, dziennikarka, wykładowcę akademickiego – WSB we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu. Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych z rekomendacją trenerską
I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Opolskiej Izbie Gospodarczej. Trener mediacji VCC. Posiada bogate doświadczenie trenerskie – udokumentowanych ponad 2000 godzin szkoleniowych dla przedsiębiorców, sędziów, kuratorów sądowych, prokuratorów, radców prawnych, polityków, urzędników nauczycieli, i mediatorów sądowych, kadry kierowniczej ZUS, uczniów i studentów. Przez 12 lat pracowała w charakterze rzecznika prasowego w Sądzie Okręgowym w Opolu na stanowisku specjalisty ds. PR., występując
w licznych ogólnopolskich programach telewizyjnych, w tym programach na żywo.” Specjalizuje się w warsztatach kompetencji miękkich, umiejętnie łącząc techniki warsztatowe z wiedzą prawniczą, doświadczeniem dziennikarskim oraz praktyką
w sferze public relations. Jej mocnym atutem są szkolenia kompetencji medialnych: autoprezentacja i wystąpienia publiczne, budowanie media relations, praca z kamerą, komunikacja w sytuacjach kryzysowych, rozwiązywanie konfliktów, dyplomacja
w komunikacji - stanowiące autorskie połączenie doświadczenia dziennikarskiego
i piarowskiego z wiedzą prawniczą oraz umiejętnością rozwiązywania konfliktów
i prowadzenia mediacji.

Termin szkolenia: 20-21 listopada 2019

Miejsce szkolenia: Centrum Kongresowo - Wystawiennicze w Opolu, ul. Wrocławska 158

Koszt: 1000 zł brutto / osobę

UWAGA! Dla firm z sektora MSP oraz jednej z poniższych branż jest możliwość uzyskania dofinansowanie na niniejsze szkolenie:
● budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi
● chemiczna
● drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski
● maszynowa i elektromaszynowa
● metalowa i metalurgiczna
● paliwowo-energetyczna
● rolno-spożywcza
● transport i logistyka
● usługi medyczne i rehabilitacyjne
● usługi turystyczne

Kontakt: tel. 77 453 84 84 lub e-mail: szkolenia@igsilesia.pl lub k.sochal@igsilesia.pl

Wszystkie aktualności

Partnerzy