BDO - aspekty prawne gospodarki odpadami z uwzględnieniem usług budowlanych

BDO - aspekty prawne gospodarki odpadami z uwzględnieniem usług budowlanych (szkolenie online)

 

Miejsce: Polska

Termin: 2020-06-05 - 2020-06-05

Prowadzący: Jakub Kornecki

Czas trwania: 6 h

Cena: 399 PLN  + 23% VAT

 

PROGRAM

1. Podstawy prawne - zakres regulacji
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431)
- inne akty wykonawcze

2. Wpis do Rejestru - BDO
- obowiązki
- zakres
- termin

3. Zwolnienia wynikające z ustawy
- zwolnienia z art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o odpadach

4. Odpady na budowie
- budowa, roboty budowlane, usługi budowlane
- ziemia z wykopu, gruz z rozbiórki
- inne odpady

5. Odpady z pozostałej działalności firmy np. biurowej
- odpady komunalne a odpady z działalności

6. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431)

7. Odpady powstające w wyniku świadczenia usług
- rodzaje usług
- ogólna zasada nakładająca obowiązek na podmiot świadczący usługę
- określenie w umowie zakresu odpowiedzialności za odpady

8. Przejęcie obowiązków wytwórcy odpadów
- możliwość przejęcia obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów przez podmiot, który nie jest ich wytwórcą
- obowiązki podmiotu przejmującego obowiązek

9. Sprawozdawczość
- zakres danych podawanych w sprawozdaniu
- kategorie posiadaczy odpadów
- obieg dokumentów, przekazywanie danych
- obowiązek posługiwania się numerem wpisu

10. Omówienie instrukcji użytkownika systemu BDO - karta przekazania odpadów

11.Omówienie instrukcji użytkownika systemu BDO - karta ewidencji odpadów

 

DLA KOGO

Pracownicy firm i instytucji odpowiedzialni za gospodarkę odpadami.

Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które:
- wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
- wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
-  producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Oznacza to, że obowiązek ten może dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych,

Kto musi prowadzić ewidencję odpadów i rejestrować się do BDO?
Ewidencję odpadów zobowiązane są prowadzić podmioty, które wytwarzają odpady oraz osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są w posiadaniu odpadów. Można zatem stwierdzić, że wszystkie podmioty które mają styczność z odpadami są zobowiązane do prowadzenia tej ewidencji.

Wyróżnia się jednak wyjątki, w przypadku których nie ma konieczności prowadzenia ewidencji, mianowicie:
-   jeżeli podatnik przerzuca odpowiedzialność za odpady na rzecz jednego z wytwórców tych odpadów wykorzystujących wspólnie lokal lub na rzecz wynajmującego lokal to wówczas ewidencję powinien prowadzić podmiot, na którego odpowiedzialność została przerzucona;
-   jeżeli sprzedawca odpadów lub pośrednik w obrocie odpadami nie są posiadaczami tych odpadów.

Rejestracja do BDO może być konieczna w przypadku podatników, którzy prowadzą m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne, firmy świadczące usługi budowlane, gabinety stomatologiczne, a także zakłady mechaniki pojazdów samochodowych czy zakłady fotograficzne i drukarskie, a odpady które wytwarzają nie są odpadami komunalnymi, czyli zbliżonymi do tych, które wytwarzane są w gospodarstwach domowych. Wynika to z objaśnień prawnych Ministerstwa Klimatu.

Ze zwolnienia przedmiotowego mogą skorzystać podmioty w przypadku niektórych rodzajów odpadów jeżeli nie przekroczą one określonej ilości. Od 2020 roku rejestr ten zostanie rozbudowany o kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z gospodarowania odpadami wyłącznie w formie elektronicznej.
Źródło: Poradnik Przedsiębiorcy

 

CEL

Przekazanie wiedzy na temat aktualnych uregulowań prawnych dotyczących gospodarki odpadami a w szczególności: wpisu do rejestru- BDO, zwolnień wynikających z ustawy i rozporządzenia. Przejęcia obowiązków wytwórcy odpadów i zakresu sprawozdawczości.

 

KORZYŚCI

Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie regulacji prawnych dotyczących prowadzenia rejestru odpadów - BDO.

WYKŁADOWCA 

Jakub Kornecki

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny w OIRP w Krakowie, prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego specjalizującą się w prawie administracyjnym i samorządu terytorialnego; w latach 2009-2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie; wydawał decyzje m.in. z dziedziny gospodarki komunalnej i ochrony środowiska; ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu Łódzkiego; od 2011 roku wykładowca i trener szkoleń z dziedziny prawa administracyjnego w tym ochrony środowiska i gospodarki odpadami dla pracowników administracji samorządowej; rocznie prowadzi kilkadziesiąt szkoleń o tematyce ochrony środowiska i gospodarki odpadami; autor publikacji z dziedziny prawa administracyjnego.

 

KOSZT

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 399 plus 23% VAT, razem 490.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

 

 

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy