Szkolenie "Faktury VAT 2019/2020 z uwzględnieniem obowiązkowego split payment"

Faktury VAT 2019/2020 z uwzględnieniem obowiązkowego split payment

 

Program szkolenia:

 

Faktury VAT 2019/2020 z uwzględnieniem obowiązkowego split payment.

 1. Ogólne zasady wystawiania faktur VAT
  1)   Podstawy prawne wystawiania faktur VAT, w tym aktualne rozporządzenia dotyczące fakturowania
  2)   Definicja legalna faktury i faktury elektronicznej
  3)   Wprowadzenie faktury VAT do obrotu
  4)   Transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą VAT
  5)   Obowiązek wystawiania faktur VAT
  6)   Faktury VAT wystawiane na żądanie
  7)   Wystawianie faktur VAT przy sprzedaży paragonowej
  8)   Faktura VAT a rachunek. Czy istnieje obowiązek wystawiania rachunków do umów zleceń?
  9)   W ilu egzemplarzach należy wystawić fakturę VAT?
  10) Zasady wystawiania faktur elektronicznych, w tym obowiązkowa zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
  11) Autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury VAT – jak je zapewnić?

  II.  Treść faktury VAT
  1)   Omówienie na przykładach katalogu obowiązkowych danych na fakturze
  2)   Skutki braku obowiązkowych informacji na fakturze VAT
  3)   Przypadki węższego zakresu informacji na fakturze, w tym omówienie rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur VAT
  4)   Elementy faktury dotyczącej sprzedaży zwolnionej z VAT
  5)   Kiedy bilet jest fakturą? 
  6)   Faktura uproszczona
  7)   Dane fakultatywne na fakturach VAT (jakie dodatkowe informacje można zamieszczać na fakturach)
  8)   Faktura VAT wystawiana w przypadku metody kasowej
  9)   Samofakturowanie
  10) Faktury VAT wystawiane w przypadku procedury VAT marży
  11) Wystawianie faktur VAT w walucie
  12) Czy faktura VAT może być wystawiona w obcym języku?
  13) Faktury VAT RR

  III. Zastosowanie właściwych stawek podatku VAT na fakturze
  1)   Podstawa opodatkowania w VAT
  2)   Obowiązujące w 2020r. stawki podatku VAT
  3)   Zasady stosowania stawek: 0%, „ZW” i „NP”
  4)   Skutki błędnego oznaczenia stawki VAT na fakturze
  5)   Zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze
  6)   Zasady zaokrąglania kwot na fakturze
  7)   Omówienie dotychczasowych problemów w klasyfikacji towarów i usług na przykładach i w oparciu o najnowsze orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych
  8)   Zasady wystawiania faktur przy obowiązkowym split payment od września 2019r.
  9)   Skutki nieprawidłowego wystawienia faktury VAT przy obowiązkowym split payment

  IV. Terminy wystawiania faktur VAT
  1)   moment podatkowy a data wystawienia faktury
  2)   zasady ogólne dotyczące terminu wystawiania faktur
  3)   wystawianie faktur VAT w przypadku szczególnych obowiązków podatkowych
  4)   skutki nieterminowego wystawienia faktury VAT

  V.  Fakturowanie zaliczek
  1)   definicja faktury zaliczkowej
  2)   przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
  3)   termin wystawienia faktury zaliczkowej
  4)   faktury zaliczkowe w eksporcie
  5)   faktura końcowa
  6)   czy faktura zaliczkowa może obejmować 100% płatności?
  7)   Faktura zaliczkowa i faktura końcowa wystawiane w tym samym okresie rozliczeniowym
  8)   obowiązkowe dane faktury zaliczkowej
  9)   obowiązkowe dane faktury końcowej 

  VI. Fakturowanie transakcji zagranicznych
  1)   fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE
  2)   wystawianie faktur eksportowych
  3)   faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta z zagranicy

  VII. Korekta faktury VAT
  1)   kiedy można wystawić fakturę korygującą?
  2)   Pojęcie noty korygującej i obowiązkowe dane noty
  3)   Elementy faktury korygującej
  4)   Prawnie dopuszczalne formy dowodu doręczenia kontrahentowi faktury korygującej
  5)   zbiorcze faktury korygujące
  6)   korygowanie faktury korygującej
  7)   anulowanie faktur VAT

  VIII. Duplikat faktury
  1)   kiedy można wystawić duplikat faktury?
  2)   dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury
  3)   czy można wystawić duplikat do duplikatu faktury VAT?

  IX. Archiwizowanie faktur VAT
  1)   Ogólne zasady archiwizowania
  2)   jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione  w formie elektronicznej?
  3)   Okres archiwizowania faktur

  X. Art. 108 ustawy o VAT i dodatkowe zobowiązania w podatku VAT
  1)   Sankcje podatkowe za nieprawidłowe wystawiania faktur VAT
  2)   Art. 108 ustawy o VAT a możliwość korekty danych na fakturze
  3)   Obowiązek zapłaty podatku VAT wynikającego z faktury VAT
  4)   Stawki dodatkowych zobowiązań w VAT w 2020r.:
  a)   Stawka 0% w przypadku autokorekty
  b)   Stawka 20% VAT w przypadku kontroli podatkowej
  c)   Stawka 30% VAT w przypadku postępowania podatkowego
  d)   Stawka 100% VAT – w przypadku „pustych faktur VAT”

  XI. Odpowiedzialność karno – skarbowa i karna za niewystawianie faktur lub wystawianie faktur nierzetelnych

  XII.Centralny Rejestr faktur VAT

  XIII.Dyskusja i pytania uczestników

 

KIM JEST TRENER

Małgorzata Rzeszutek - właściciel kancelarii podatkowej, doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 6-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie audytów podatkowych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w: podatkach dochodowych i obrotowych, dokumentacji cen transakcyjnych, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i przekształceniach form organizacyjno-prawnych).

 

GWARANTUJEMY:

 

 • Pełen zestaw materiałów
 • Certyfikaty

ORGANIZACJA WARSZTATÓW

Miejsce szkolenia: Centrum Rozwoju Biznesu, ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole

Termin:  18 grudnia 2019  w godzinach 9:00 – 15:00

Cena: 374 zł netto / 460 zł brutto

W ramach szkolenia zapewniamy kawę, herbatę, ciastka i kanapki.

 

ZAPRASZAMY!

 

 

 

Izba Gospodarcza „Śląsk”
ul. Wrocławska 133
45-837 Opole
lok. 2.04

Dział Szkoleń
Tel. 508 473 394
e-mail: k.sochal@igsilesia.pl

Wszystkie aktualności

Partnerzy