Pakiet Usług dla Firm Członkowskich

Pakiet usług

Izby Gospodarczej „Śląsk” w Opolu 

GWARANTOWANY PAKIET USŁUG DOSTĘPNY TYLKO DLA CZŁONKÓW IZBY

 

Zakres usług

 

Koszt

- Otrzymanie certyfikatu firmy członkowskiej Izby Gospodarczej „Śląsk”

Bezpłatnie

- Możliwość powoływania się na fakt przynależności do Izby w kontaktach gospodarczych z firmami z kraju i zagranicy oraz możliwość posługiwania się w materiałach firmowych logo Izby 
wraz z informacją „Członek Izby Gospodarczej „Śląsk” w Opolu”

 

Bezpłatnie

- Przesłanie informacji w formie elektronicznej do wszystkich członków Izby o zakresie działalności nowej firmy członkowskiej wraz z danymi teleadresowymi

Bezpłatnie

- Zamieszczenie banera na głównej stronie internetowej Izby Gospodarczej "Śląsk" przez okres 3 miesięcy (wymiary min. 326x1208 pikseli) z przekierowaniem na stronę firmy członkowskiej.
Projekt przygotowany przez firmę członkowską, bądź za opłatą przez Izbę.

Bezpłatnie

- Uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych Izby (spotkania dot. m.in. pozyskiwania środków unijnych, zmian w przepisach prawnych)

Bezpłatnie/odpłatnie

- Konsultacje z ekspertami IGŚ w zakresie pozyskiwania środków unijnych na inwestycje, szkolenia, wyjazdy na targi, itp.

Bezpłatnie

- Otrzymywanie elektronicznego newslettera zawierającego informacje na temat wydarzeń gospodarczych, działalności Izby, harmonogramu naboru wniosków unijnych, możliwości pozyskiwania środków pozaunijnych, korzystania z bezpłatnych szkoleń, wyjazdów studyjnych, giełd kooperacyjnych organizowanych w ramach projektów realizowanych przez Izbę lub instytucje/firmy współpracujące z Izbą

 

Bezpłatnie

- Otrzymywanie ofert kooperacyjnych z kraju i zagranicy

Bezpłatnie

- Otrzymywanie zapytań ofertowych, informacji o przetargach

Bezpłatnie

- Wysyłanie zapytań ofertowych w imieniu firmy członkowskiej do instytucji zagranicznych współpracujących z IGŚ

Bezpłatnie

- Udział w Plebiscycie Izby Gospodarczej „Śląsk” - Firma Roku

Bezpłatnie

- Możliwość zgłoszenia za pośrednictwem Izby udziału w innych konkursach dla przedsiębiorców

Bezpłatnie

- Możliwość otrzymania zaświadczenia o członkostwie w IGŚ lub referencji

Bezpłatnie

- Dystrybucja materiałów promocyjnych firm członkowskich na ekspozyturach IGŚ podczas targów i wystaw

Bezpłatnie

- Możliwość korzystania z Platformy wymiany informacji między pracodawcami a praktykantami/stażystami/ osobami poszukującymi pracy

- Możliwość dystrybucji materiałów promocyjnych firm członkowskich na stoiskach Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP

- Udział w wyjazdach studyjnych m.in. do Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec

 

- Możliwość kształtowania oferty usługowej Izby poprzez skłądanie propozycji nowych wydarzeń, projektów czy usług.

 

Bezpłatnie

 

Bezpłatnie

 

Bezpłatnie

 

                                                                    

 

                                                                              POZOSTAŁE USŁUGI

 

Zakres usługi

Oferta dla firm niezrzeszonych

Oferta dla firm członkowskich

 

Udział w wyjeździe na targi zagraniczne

 

Zgodnie z aktualną ofertą

 

10% zniżki oraz pierwszeństwo 
w dostępie do informacji 
o wyjeździe

Udział w wyjazdach studyjnych - dla grup otwartych

 

 

 

 

Organizacja zagranicznych misji gospodarczych (wyszukanie partnerów do rozmów, organizacja transportu, wyżywienia, tłumacza/opiekuna wyjazdu)

 

 

Zgodnie z aktualną ofertą

 

 

 

Zgodnie z aktualną ofertą

10% zniżki oraz pierwszeństwo 
w dostępie do informacji 
o wyjeździe

 

10% zniżki

Uczestnictwo w płatnych szkoleniach otwartych i zamkniętych, konferencjach organizowanych przez Izbę Gospodarczą „Śląsk”

Zgodnie z aktualną ofertą

20% zniżki oraz pierwszeństwo 
w dostępie do informacji 
o szkoleniu

 

Organizacja szkoleń wewnętrznych na zamówienie firm

 

Zgodnie z aktualną ofertą

 

20% zniżki

 

Uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych, wyjazdach studyjnych, giełdach kooperacyjynch organizowanych bądź współorganizowanych przez IGŚ

 

Poszukiwanie partnerów kooperacyjnych za granicą

 

 

Organizacja zagranicznych misji gospodarczych za granicę na zamówienie klienta

 

Obsługa stoisk targowych za granicą (tłumaczenie rozmów, reprezentowanie firmy)

 

Kolejność zgłoszeń

 

 

 

Zgodnie z aktualną ofertą

 

Zgodnie z aktualną ofertą

 

Zgodnie z aktualną ofertą 

 

Pierwszeństwo w dostępie do informacji

  

5% zniżki

 

 

5% zniżki

 

 

5% zniżki 

 

Udział w Gali Biznesu IGŚ

 

Udział w Balu Przedsiębiorców

Zgodnie z aktualną ofertą

 

Zgodnie z aktualną ofertą

Bezpłatny dla jednej osoby

 

20% zniżki

 

Wynajem sali szkoleniowej / Korzystanie z pokoju spotkań biznesowych

 

Zgodnie z aktualną ofertą

 

20% zniżki

 

Przygotowanie dokumentacji do instytucji finansowej (wypełnienie dokumentacji bankowej) dla mikro im małego przedsiębiorstwa

 

1000 zł

 

50 % zniżki

 

Przygotowanie biznes planu (do banku, nowego przedsięwzięcia) dla mikro im małego przedsiębiorstwa

 

3000 zł

 

50 % zniżki

 

Przygotowanie biznes planu (do banku, nowego przedsięwzięcia)

 

Indywidualna oferta

 

20% zniżki

 

Siedziba wirtualnego biura

 

Od 60 do 250 zł

 

20% zniżki

 

Usługi biurowe (kserokopie, skanowanie, drukowanie, przygotowywanie odpowiedzi na pisma)

 

Zgodnie z aktualną ofertą

 

20% zniżki

 

Archiwizacja dokumentów firmy na nośniki elektroniczne

 

Indywidualna oferta

 

20% zniżki

Tłumaczenia (polski, angielski, włoski, francuski, arabski, chiński, czeski, ukraiński)

Zgodnie z aktualną ofertą

20% zniżki

 

Gromadzenie dokumentacji – KRS, Wyciąg z Ksiąg Wieczystych, ZUS, US, Biura Informacji Kredytowej

 

45 zł od dokumentu

- do ceny należy dodać opłatę urzędu

 

40 % zniżki od dokumentu

- do ceny należy dodać opłatę urzędu

 

Przygotowywanie dokumentacji do zatrudnienia obcokrajowca

 

200 zł

 

150 zł

 

 

Reklama firmy na stronie internetowej IGŚ

(baner z przekierowaniem na stronę firmy członkowskiej)

 

Reklama firmy na kalendarzu (planerze) IGŚ

 

Możliwość korzystania z rabatów oferowanych przez inne firmy członkowskie

 

 

100 zł miesięcznie

 

 

Zgodnie z aktualną ofertą

 

100% ceny

 

 

50 % zniżki

 

 

20% zniżki

 

Zniżka ustalona indywiduwalnie przez firmę członkowską

Wszystkie aktualności

Partnerzy