Korzyści z członkostwa

PAKIET USŁUG DLA CZŁONKÓW IZBY

Do pobrania w załącznikach.

PROMOCJA FIRM CZŁONKOWSKICH

Udzielanie rekomendacji wśród członków Izby jak i wśród firm zewnętrznych, tworzenie sieci współpracy firm członkowskich. Dysponujemy szeroką bazą przedsiębiorstw specjalizujących się w różnych dziedzinach (np. prawo, podatki, finanse, mediacje, wnioski unijne, reklama, pośrednictwo handlowe, itd.), które niejednokrotnie dla firm członkowskich świadczą usługi na preferencyjnych warunkach

Zgłaszanie kandydatur członków Izby do różnych prestiżowych konkursów na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym, mi.in. Konkurs FIRMA ROKU organizowany przez Izbę Gospodarczą „Śląsk”

Promocja produktów (towarów, usług, wyrobów) członków Izby poprzez organizację imprez z udziałem członków Izby i pozostałych przedsiębiorców, nawiązywanie kontaktów gospodarczych

SZKOLENIA, WARSZTATY I POKAZY
Członkowie Izby mają pierwszeństwo w bezpłatnych bądź dofinansowanych szkoleniach, których tematyka dostosowywana jest do zapotrzebowań firm. W przypadku szkoleń odpłatnych członkowie Izby często mają niższe ceny za uczestnictwo.
WIĘCEJ!!!


SERWIS INFORMACYJNY

Organizowanych targach, wystawach, misjach gospodarczych, giełdach kooperacyjnych, ogłaszanych przetargach, naborze wniosków unijnych, dostępnych środkach na rozwój przedsiębiorstw, spotkaniach przedsiębiorców z przedstawicielami instytucji, m. in.: PIP, Urząd Skarbowy, Izba Celna, ZUS

Informacja mailowa nt. zmian w podatkach, przepisach o ubezpieczeniach, prawie pracy, itp.

KOOPERACJA Z FIRMAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ

WIĘCEJ!!!REKOMENDACJA CZŁONKÓW

Bardzo często partnerzy biznesowi coraz częściej korzystają z informacji na temat wiarygodności danego przedsiębiorstwa, dlatego Izba Gospodarcza „Śląsk” udziela firmom członkowskim rekomendacji. Pomagamy również nawiązać współpracę ze środowiskiem naukowym w celach badawczych oraz w celu pozyskiwania środków w ramach projektów innowacyjnych, gdzie wykazanie takiej współpracy jest dodatkowo punktowane.

POMOC W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW UNIJNYCH I POZAUNIJNYCH ( KREDYTY, POŻYCZKI, ITP. )
INNE USŁUGI, W ZALEŻNOŚCI OD ZAPOTRZEBOWAŃ FIRM

Wszystkie aktualności

Partnerzy