IGŚ informuje: We wrześniu i październiku kolejne nabory na wsparcie MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje przeprowadzić nabór wniosków na wsparcie sektora MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację (6.2 POIR). Nabór ma się rozpocząć 20 września br.

Z kolei Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki przeprowadzi w październiku kolejny nabór na wsparcie opolskiego sektora MŚP w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Więcej informacji o w.w. programach w pliku w załączniku.

Przedsiębiorcom zainteresowanym uzyskaniem wsparcia z w.w. programów pomaga członek Izby Gospodarczej "Śląsk", firma KlimkiewiczKnapik, która już od 17 lat pozyskuje fundusze na rozwój działalności gospodarczej. Tak długa obecność na rynku pozwoliła członkowi na wypracowanie sprawdzonych rozwiązań oraz dogłębne poznanie wszystkich zagadnień związanych z rynkami finansowymi, programami krajowymi i dotacjami unijnymi.

Firma KlimkiewiczKnapik świadczy usługi doradcze bezpośrednio u klienta, ale również obsługuje grupy klientów, zainteresowane uzyskaniem praktycznej wiedzy na temat funduszy unijnych w ramach prowadzonych szkoleń, warsztatów, seminariów czy wystąpień na konferencjach.

Kontakt:

KlimkiewiczKnapik
ul. Drobiarska 2a
45-410 Opole
77 40 98 352
biuro@klimkiewiczknapik.pl
klimkiewiczknapik.pl

Załączniki

Wszystkie aktualności

Partnerzy