Pożyczki na efektywność energetyczną 2

Z pomocą Izby Gospodarczej Śląsk są realizowane specjalistyczne pomiary w ramach audytu energetycznego, niezbędne do otrzymania wsparcia z programu "Pożyczki na Efektywność Energetyczną 2", który realizuje Fundacja Rozwoju Śląska.

O programie "Pożyczki na Efektywność Energetyczną 2"

Dla kogo?

Program "Pożyczki na Efektywność Energetyczną 2" przeznaczony jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, które są zarejestrowane, mają swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa opolskiego. Wsparcie można uzyskać na realizację inwestycji na terenie tego województwa.

Na co?

  • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
  • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią,
  • zastosowania energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach,
  • głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
  • instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako element uzupełniający projektu,
  • audyt energetyczny dla MSP, jako element kompleksowy projektu.

Zakres inwestycji musi wynikać z pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego.

Na jak długo?

96 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach, przy docelowej oszczędności energii na poziomie co najmniej 60% do 120 miesięcy). Maksymalny okres karencji to 6 miesięcy.

Ile?

Maksymalna kwota pożyczki 1 200.000,00 zł. Finansowanie inwestycji do 100% brutto.

Koszty?

Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:

  • 0%  (pomoc de minimis, pomoc inwestycyjna),
  • w przypadku braku możliwości udzielenia pomocy - na warunkach rynkowych.

Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

Inne warunki?

Aby otrzymać wsparcie, konieczne jest przeprowadzenie, a następnie pozytywna weryfikacja audytu energetycznego ex-ante, stanowiącego kompleksowy element projektu. Do wsparcia nie kwalifikują się projekty zwiększające efektywność energetyczną (rozumianą jako oszczędność energii końcowej) poniżej 25%.

Udzielenie wsparcia ze środków pożyczki nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji.

 

Szczegółowe informacje na temat pożyczki, dokumentacja oraz link do wniosku on-line dostępne są na stronie Fundacji Rozwoju Śląska: fundacja.opole.pl

Wszystkie aktualności

Partnerzy