Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Zarząd Izby Gospodarczej „Śląsk” uzyskał absolutorium za 2020 rok i odważnie patrzy w przyszłość. Planowany jest rozwój Izby, pozyskiwanie nowych członków, również poza województwem opolskim.

Członkowie Izby podczas Walnego Zgromadzenia 25 czerwca pozytywnie ocenili pracę Zarządu, który w ubiegłym roku działał w trudnych warunkach pandemii koronawirusa. Większością głosów przyjęto również sprawozdanie finansowe Izby.

Gośćmi Walnego Zgromadzenia byli: poseł RP Ryszard Galla, Wicemarszałek Województwa Opolskiego Szymon Ogłaza, Rafał Bartek przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, a także Henryk Wróbel, prezes Fundacji Rozwoju Śląska i Tomasz Hanzel - Dyrektor OCRG.

Rok pandemii

Prezes Zarządu Izby Gospodarczej “Śląsk” Claudius Badura przypomniał, że z powodu obostrzeń wynikających z pandemii, działalność Izby została w zeszłym roku mocno ograniczona. Nie odbyło się wiele zaplanowanych przez Izbę imprez, konferencji i szkoleń. Targi czy misje gospodarcze zostały odwołane, a zamknięte granice ograniczyły współpracę międzynarodową.

Izba przeniosła jednak swoją aktywność do Internetu i rozpoczęła intensywne organizowanie szkoleń online. Zachęcała też swoich członków do udziału w bezpłatnych webinarach dotyczących np. restrukturyzacji przedsiębiorstw, nowych ulg na roboty budowlane czy planowanych zmian w przepisach podatkowych.

IGŚ wspierała również swoich członków w nowej rzeczywistości poprzez wysyłanie informacji dotyczących pomocowych programów rządowych kierowanych do przedsiębiorców. Przekazano przedsiębiorcom rzetelną wiedzę o problemach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, stanem gospodarki regionu i kraju w trudnej sytuacji epidemicznej. 

Zewnętrzna pomoc finansowa dla IGŚ

Pomoc finansowa płynęła do przedsiębiorców, ale Izba też potrzebowała wsparcia. Pandemia spowodowała, że część firm zrezygnowała z członkostwa, z kolei inne miały kłopoty z  opłaceniem składek członkowskich. Ostatecznie IGŚ otrzymała pomoc w wysokości ponad 111 tys. złotych, na którą składały się: pożyczka z PFR, pożyczka z WUP, dofinansowanie do  kosztów wynagrodzeń i zwolnienie z opłacania składek ZUS. Pozwoliło to zminimalizować roczną stratę finansową.

Plany rozwojowe

Podczas Walnego Zgromadzenia dyskutowano również o przyszłej formule działalności IGŚ, szansach pozyskania nowych członków oraz ekspansji Izby w kierunku województwa śląskiego.

Wiceprezes Izby, Georg Smuda, mówił o ogromnym potencjale w ożywieniu działalności Izby przez skupienie nowych członków reprezentujących biznesy nowego typu.

- „Izba oferuje młodym firmom możliwość wymiany doświadczeń z nestorami opolskiego rynku, ale również pozyskanie nowych, trwałych kontrahentów, co w obecnych czasach jest niezwykle ważne” – podkreślał Georg Smuda.

Nowe obszary działalności Izby

Zarząd Izby Gospodarczej Śląsk zdecydował się również na poszerzenie listy kodów PKD, które mają umożliwić Izbie wprowadzenie kolejnych aktywności gospodarczych w  zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Planowane jest wzmocnienie komunikacji pomiędzy członkami Izby podczas spotkań bezpośrednich, a także za pośrednictwem strony internetowej i nowych mediów.

Izba przewiduje również ekspansję poza województwo opolskie. Już teraz na liście członków Izby są firmy spoza Opolszczyzny, ale otwarcie biura Izby w województwie śląskim pozwoli sięgnąć po nowe przedsiębiorstwa i zaproponować im usługi świadczone przez Izbę.

Dla przypomnienia, w ubiegłym roku Izba zarabiała, oferując i realizując usługi na rzecz firm zewnętrznych, do których należały audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej, opracowanie strategii wejścia na rynki zagraniczne i przygotowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw.

Statutowe obszary działalności Izby Gospodarczej „Śląsk” to współpraca międzynarodowa, podnoszenie kwalifikacji właścicieli firm oraz ich pracowników poprzez organizację szkoleń, wsparcie przedsiębiorców poprzez organizację wyjazdów na targi i inne wydarzenia biznesowe, integracja i wzmocnienie środowiska biznesowego oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy