Zapisy na szkolenie: “Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) – Zmiany dokonane ustawą z dnia 30.03.2021”

Już 29.09.2021 odbędzie się szkolenie online z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), z naciskiem na zmiany, które weszły w życie wraz z ustawą z dnia 30.03.2021 roku. 


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych. Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel) oraz certyfikat ukończenia szkolenia (również w wersji elektronicznej).

Szczegóły dotyczące szkolenia:

Termin: 29.09.2021

Cena: 455,00 zł brutto/osoba

Forma: online

Zapisy:

Agnieszka Tomaszewska
Tel. +48 77 453 84 83 
info@igsilesia.pl


Program ramowy szkolenia:

 • Rozszerzenie  katalogu instytucji obowiązanych 
 • Doprecyzowanie zakresu stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego 
 • Konieczność  nowelizacji procedur
 • Zmiany dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBF)
 • Działalność  w zakresie walut wirtualnych tylko po uzyskaniu wpisu do nowego rejestru 
 • Zmiana definicji beneficjenta rzeczywistego
 • Zmiana definicji  osoby na eksponowanym stanowisku politycznym
 • Nowe środki bezpieczeństwa finansowego ze względu na siedzibę klienta w państwie trzecim
 • Obowiązek weryfikacji informacji zawartych w CRBR 
 • Nowe wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
 • Zobowiązanie do  dokonania zgłoszenia do Ministra Finansów wątpliwości w zakresie prawdziwości danych innego podmiotu
 • Zobowiązanie  instytucji obowiązanej  do dokonania zgłoszenia wątpliwości w zakresie prawidłowości danych zawartych w CRBR
 • Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku zmian  stosunków gospodarczych
 • Rozszerzenie katalogu kar administracyjnych do 1 mln zł za podanie  danych niezgodnych z rzeczywistością

Więcej informacji odnośnie szkolenia w załączniku.

Kontakt ws. szkolenia:

Agnieszka Tomaszewska
Tel. +48 77 453 84 83 
info@igsilesia.pl

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy