Nowe zasady przetwarzania danych osobowych RODO/GDPR. Data szkolenia 19-20.04.2018

Niniejszym informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem tematyką wdrażania RODO (Regulacji Ochrony Danych Osobowych) w oparciu o nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu UE w sprawie ochrony danych osobowych, Izba Gospodarcza „Śląsk” wraz z poznańskim Instytutem Odpowiedzialnego Biznesu przygotowała dedykowane szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych: „Praktyczne aspekty RODO - szkolenie dla IOD, ABI, ADO”. Szkolenie z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych adresowane jest do osób chcących nabyć wiedzę na temat najważniejszych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych oraz nowych zadań i uprawnień GIODO/PUODO.

 

Z uwagi na to, że zmiany są przedstawiane i porównywane w kontekście obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, szkolenie jest kierowane do osób posiadających co najmniej podstawową wiedzę na temat ochrony danych osobowych.

W trakcie szkolenia Uczestnicy dowiedzą się o:

 • zmianach mogących wpłynąć na różnych administratorów danych osobowych,
 • inspektorze ochrony danych (IOD), jego statusie i zadaniach oraz sytuacjach kiedy jego wyznaczenie jest obowiązkowe,
 • nowych obowiązkach administratora danych osobowych, takich jak np. rejestrowanie czynności przetwarzania oraz zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych,
 • znaczeniu zaostrzenia kar za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych - zasady ich nakładania i wysokość,
 • głównych celach i założeniach reformy ochrony danych w UE prowadzących do umocnienia prawa do prywatności,
 • najważniejszych zmianach, jakie niesie za sobą unijne rozporządzenie, w tym o nowych zagadnieniach, m.in. o pojęciu profilowania, prawie do bycia zapomnianym, systemie „one stop shop”, międzynarodowym przetwarzaniu danych,
 • zasadach przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniu danych osobowych szczególnych kategorii,
 • prawach przysługujących osobom, w tym prawie do poprawiania, usunięcia danych i prawie do ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przetwarzaniu danych przez „podmiot przetwarzający” (procesora),
 • zasadach przekazywania danych do państw trzecich,
 • zadaniach i roli organu nadzorczego (GIODO/PUODO).

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • imienny certyfikat w estetycznej ramce,
 • wzór dokumentacji przetwarzania danych osobowych (na płycie),
 • długopis i notatnik,
 • RODO (książeczka z wydrukiem rozporządzenia)
 • lunch oraz przerwę kawową

 

Koszt udziału jednego uczestnika to - 559 zł brutto .

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Izby Gospodarczej "Śląsk" na ul. Ozimskiej 184.

Termin szkolenia 19-20 kwietnia 2018 r.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o dokonanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2018 do godziny 15:00  drogą mailową na adres: szkolenia@igsilesia.pl na załączonym formularzu. Formularz w wersji edytowalnej znajduje się do pobrania na stronie igsilesia.pl w zakładce szkolenia

 

W załączniku znajdą Państwo szczegółowy program szkolenia

REGULAMIN

Izba Gospodarcza „Śląsk”
ul. Ozimska 184, lokal 11
45-310 Opole
pomieszczenia biurowca LUX OFFICE

Dział Szkoleń
Tel. / Fax : (+48) 77 453 84 84
e-mail: szkolenia@igsilesia.pl

Wszystkie aktualności

Partnerzy