Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego nr 2/01/2018/PLCZ

Załączniki

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego nr 2/01/2018/PLCZ z dnia 15.01.2018. Zapewnienie sali konferencyjnej, wyżywienia oraz noclegu dla członków grupy roboczej w dniach 19-20 luty 2018 roku na potrzeby realizacji projektu „ Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020

Załączniki

Wszystkie aktualności

Partnerzy