Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” - wydłużenie naboru uczestników

Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” jest realizowany przez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Śląsk" i współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Priorytetu VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

 

REKRUTACJA – II NABÓR PRZEDŁUŻENIE

Uprzejmie informujemy, że nastąpiło wydłużenie terminu naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach II naboru.

Ostateczny termin zakończenia naboru uczestników projektu został wyznaczony na dzień 28.02.2018

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości – tel. kom. 793 815 869 oraz biurem Partnera Izbą Gospodarczą "Śląsk" +48 77 453 84 84

Formularze rekrutacyjne znajdują się na stronie: http://inkubatorkluczbork.pl/

Wszystkie aktualności

Partnerzy