Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej ,,Śląsk”

 

Rada Izby Gospodarczej ,,Śląsk” w Opolu
ma zaszczyt zaprosić na


Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie
Członków Izby Gospodarczej ,,Śląsk”

które odbędzie się
25 czerwca 2021 roku (piątek) o godzinie 16.00
w Dworku Myśliwskim Hubertus w Brynicy
(Opolska 12A, 46-024 Brynica)


W przypadku braku Quorum w w/w terminie zwołuje się
Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej,, Śląsk”
w drugim terminie, tj. 25.06.2021 r. godz. 16.15 w Dworku Myśliwskim Hubertus

Po zakończeniu obrad zapraszamy na kolacje w formie grilla


Załącznik: Program Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków

Uwaga!

Swój udział prosimy potwierdzić drogą mailową ( info@igsilesia.pl) lub telefoniczną ( +48 77 453 84 83) do dnia 21.06.2021

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz protokół z obrad Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia w 2020 roku dostępny jest w biurze Izby.

W trakcie obrad istnieje możliwość dokonywania wpłat z tytułu składki członkowskiej za 2020 rok.

Wszystkie aktualności

Partnerzy