Zarys Krajowego Planu Odbudowy

Szanowni Państwo,


Prezentujemy zarys Krajowego Planu Odbudowy (załączeniu najświeższe informacje dotyczące możliwości uzyskania dotacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy, który będzie wdrażany w latach 2021-2023.KPO) w ramach którego 23,9 mld euro zostanie przyznanych w formie bezzwrotnych dotacji.


O planowanych konkursach będziemy informować w chwili publikacji harmonogramu
naborów projektów do poszczególnych działań.

Zapraszamy do kontaktu celem rozpoczęcia przygotowań do aplikowania o środki UE.

KlimkiewiczKnapik s.c.
Ul. Drobiarska 2A T: 77 40 98 352
45-410 Opole
m: biuro@klimkiewiczknapik.pl
www.klimkiewiczknapik.pl

Wszystkie aktualności

Partnerzy