Ważna Informacja

Informujemy, że od października 2020 r. Pan Kamil Rudziński przestał pełnić obowiązki Dyrektora Izby Gospodarczej „Śląsk". Obecnie nie powołano nowego dyrektora Izby.

W powyższym stanie do reprezentowania Izby Gospodarczej „Śląsk" od października 2020 r. są wyłącznie uprawnieni członkowie zarządy Izby.

We wszelkich sprawach dotychczas prowadzonych przez Pana Kamila Rudzińskiego prosimy o kontakt pod:

Wszystkie aktualności

Partnerzy