Zmniejsz podstawę obliczenia podatku dzięki przekazaniu darowizny na zwalczanie COVID-19.

Zmniejsz podstawę obliczenia podatku dzięki przekazaniu darowizny na zwalczanie COVID-19. Odliczeniu będzie podlegać nawet 200 proc. wartości darowizny pieniężnej lub rzeczowej.

Informacje:

Masz możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość darowizny (pieniężnej lub rzeczowej) przekazanej na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem, na rzecz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny,
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Ulgi z tytułu darowizny możesz uwzględnić już na etapie wpłacania zaliczki na podatek dochodowy / ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego.

 Z odliczenia skorzystasz w przypadku darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

 • Wysokość wydatków ustala się na podstawie:

  1. Dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy - w przypadku darowizny pieniężnej.
  2. Dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

  Nie możesz uwzględnić wartości darowizny przy opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego z kapitałów pieniężnych, opłacaniu podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

  Ulga nie będzie ci przysługiwać, w sytuacji gdy wydatki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zostały odliczone od dochodów opodatkowanych w innej formie albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 

  W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.

 • Kto może odliczyć

  • Każdy, kto opodatkowuje swoje dochody na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub według jednolitej 19 proc. stawki podatku (dla dochodów z działalności gospodarczej).
  • Podatnik, który opodatkowuje dochody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • Co musisz przygotować

  • Zeznanie PIT-37, PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.
  • Dowody wpłaty na rachunek (darowizna pieniężna) lub dowody, z których wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny.
  • Oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (darowizna inna niż pieniężna).
 • Gdzie składasz dokumenty

  Zeznanie składasz do właściwego urzędu skarbowego w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej – przy wykorzystaniu usługi e-Deklaracje lub Twój e-PIT.

 • Co zyskasz

  Zmniejszysz podatek dzięki przekazaniu darowizny na zwalczanie COVID-19.

  Odliczeniu będzie podlegać nawet 200 proc. wartości darowizny pieniężnej lub rzeczowej.

Wszystkie aktualności

Partnerzy