Zaproszenie na spotkania w ramach konsultacji społecznych PPSS

Rozpoczynają się ogólnopolskie konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). To pierwszy tak kompleksowy dokument planistyczny dotyczący zjawiska suszy. Konsultacje trwają od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r., a spotkania konsultacyjne zaplanowano w 15 miastach Polski, kolejno: Poznań, Zielona Góra, Wrocław, Gliwice, Lublin, Rzeszów, Kraków, Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Bydgoszcz, Olsztyn Białystok, Łódź, Warszawa. Szczegóły dotyczące lokalizacji oraz terminów spotkań znajdą Państwo na stronie  www.stopsuszy.pl/konsultacje-spoleczne/

 

Ta publiczna debata umożliwi każdemu interesariuszowi wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag do projektu PPSS. Można to zrobić poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanego formularza wysłanego listownie albo za pośrednictwem maila lub osobiście. Mogą również Państwo skorzystać z wygodnej formuły formularza online dostępnego na stronach:  www.stopsuszy.pl oraz  https://www.konsultacjesusza.pl

 

Konsultacje społeczne to czas na zgłaszanie uwag i wniosków do treści dokumentu, każda zgłoszona uwaga zostanie rozpatrzona. Organem właściwym do rozpatrywania zgłoszonych uwag i wniosków jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy zawierający:

 

  • analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych
  • propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych
  • propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji
  • katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy

 

Projekt PPSS jest dostępny na stronach:  www.stopsuszy.pl, https://www.konsultacjesusza.pl

www.wody.gov.pl, poszczególnych RZGW oraz na www.bip.gov.pl, https://gospodarkamorska.bip.gov.plwww.gov.pl/web/gospodarkamorska.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach! 

 

Linki bezpośrednie do formularzy rejestracji znajdują się TUTAJ. Rejestracja uczestnictwa na poszczególne spotkania jest uruchamiana 3 tygodnie przed datą spotkań konsultacyjnych. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w spotkaniach oraz opiniowaniu dokumentu projektu PPSS poprzez składanie uwag w formularzu TUTAJ.

 

 

 

Z poważeniem,

Zespół ds. konsultacji społecznych
Email: spotkania@konsultacjesusza.pl
www: https://konsultacjesusza.pl/

Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12, pok. 309
00-400 Warszawa

Wszystkie aktualności

Partnerzy