10 kroków by skorzystać z dofinansowania do szkoleń i doradztwa!

12, 24 i 48 tys. złotych – to kwoty, jakie mogą dostać odpowiednio mikro, małe i średnie firmy na unijne dofinansowanie usług doradczych lub szkoleń dla swoich pracowników oferowane przez samorząd województwa opolskiego. Jak mogą się o nie starać? Oto 10 kroków, które trzeba zrobić, by dostać takie wsparcie!

 

POLECANE SZKOLENIA: 

Tytuł usługi

Organizator

Termin realizacji

Możliwość dofinansowania

Cena
netto/brutto

Profesjonalna obsługa klienta z elementami sprzedaży

Opole, woj.: opolskie

O-Media dr Ewa Kosowska-Korniak

Średnia ocena podmiotu: 4.1

(na podstawie 14 ocen)

od 2019-11-12
do 2019-11-13

 

731,71 zł

900,00 zł

Komunikacja w zespole

Opole, woj.: opolskie

O-Media dr Ewa Kosowska-Korniak

Średnia ocena podmiotu: 4.1

(na podstawie 14 ocen)

od 2019-11-27
do 2019-11-27

 

406,50 zł

500,00 zł

Profesjonalna obsługa gości

Opole, woj.: opolskie

O-Media dr Ewa Kosowska-Korniak

Średnia ocena podmiotu: 4.1

(na podstawie 14 ocen)

od 2019-10-21
do 2019-10-23

 

1 463,41 zł

1 800,00 zł

KROK 1. Wejdź na stronę www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl i załóż konto indywidualne. Rejestracja wymaga podania podstawowych danych oraz numeru PESEL. Uwaga! Jest to krok, który muszą wykonać zarówno przedsiębiorcy, którzy chcą przeszkolić z unijnym dofinansowaniem swoich pracowników, jak i firmy szkolące, które chcą oferować swoje usługi w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

KROK 2. Utwórz profil w ramach konta. Należy wybrać jeden z dwóch dostępnych profili.

Pierwszy z nich to

  • „Uczestnik instytucjonalny". To profil przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców/pracodawców, którzy chcą delegować swych pracowników do udziału w wybranym szkoleniu. Założenie profilu umożliwia delegowanie pracowników oraz ocenę usługi po jej zakończeniu. Ocena będzie widoczna dla innych użytkowników, co pozwoli wybrać im najlepsze usługi.

Profil drugi to

  • „Podmiot świadczący usługę rozwojową". To profil przeznaczony wyłącznie dla użytkowników, którzy prowadzą działalność szkoleniową lub doradczą i chcą świadczyć usługi rozwojowe. Utworzenie profilu wymaga spełnienia dodatkowych kryteriów określonych w karcie podmiotu. Założenie profilu umożliwia: rejestrację usług rozwojowych i ocenę usługi po jej zakończeniu.

KROK 3. Przejrzyj ofertę szkoleń i usług dostępną w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) i wybierz tę usługę, która jest Ci potrzebna.  Może to być usługa świadczona przez firmę z woj. opolskiego albo z innego regionu Polski. Jeśli nie znalazłeś właściwej oferty – możesz złożyć na nią zapotrzebowanie. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie usługi rozwojowe umieszczone w BUR i realizowane przez uprawnione podmioty szkolące bądź doradcze.

KROK 4. By dostać dofinansowanie do szkoleń wypełnij formularz zgłoszeniowy i złóż go wraz z załącznikami w biurze projektu, które znajduje się w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki (ul. Krakowska 38, IV piętro, sekretariat). Uwaga! Aktualne i ostateczne wersje ww. dokumentów znajdują się na stronie projektu: http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/operator-systemu-popytowego-w-ramach-dzialania-7-5-rpo-wo-2014---2020-22.html Przedsiębiorca pobiera tu plik  - formularz zgłoszeniowy (plik zip), zawierający w sumie 11 plików i wzór umowy (drugi plik zip), zawierający 3 pliki, razem z wnioskiem o refundację.

KROK 5. Jeśli wniosek został złożony prawidłowo, a procedury związane z wpisaniem firmy do Bazy Usług Rozwojowych przeprowadzone, to Operator (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki) ocenyi wniosek i w ciągu 10 dni podpisuje z Przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie, nadając Przedsiębiorcy numer ID Wsparcia. Jeśli we wniosku są braki Operator wzywa Przedsiębiorcę do ich uzupełnienia w ciągu 3 dni roboczych.

KROK 6. Przedsiębiorca lub jego pracownicy korzystają z usługi rozwojowej - szkolenia lub usługi doradczej.

KROK 7. Przedsiębiorca z własnych środków płaci firmie szkolącej za przeprowadzoną usługę rozwojową.

KROK 8. Przedsiębiorca ocenia szkolenie, które odbyli jego pracownicy, zgodnie z SOUR (System Oceny Usług Rozwojowych), czyli w specjalnej ankiecie dostępnej poprzez jego profil w Bazie Usług Rozwojowych.

KROK 9. W ciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia przedsiębiorca składa dokumenty rozliczające szkolenie w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Dokumenty te to:

- dokument księgowy poświadczający realizację usługi, wystawiony przez usługodawcę;

- potwierdzenie dokonania zapłaty za szkolenie;

- kopie zaświadczeń/certyfikatów/potwierdzeń uzyskania kompetencji/kwalifikacji wystawione przez usługodawcę;

- oświadczenia Przedsiębiorcy o braku możliwości odzyskania podatku VAT;

- ankiety oceniające przeprowadzonej usługi rozwojowej, które przedsiębiorca wypełnił
poprzez profil w Bazie Usług Rozwojowych.

Uwaga! Złożenie dokumentów później, niż 14 dni po zakończeniu szkolenia może skutkować odmową refundacji szkolenia!

KROK 10. Jeśli dokumenty rozliczające szkolenie są kompletne i złożone w terminie, to Operator (OCRG) przelewa Przedsiębiorcy na wskazane przez niego konto refundację kosztu szkolenia. Uwaga! Zrefundowanych może zostać aż do 80 proc. wartości szkolenia, ale średnio nie więcej niż 4 tyś. złotych na osobę. Dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstwa może wynieść do 12 tys. złotych, dla małej firmy do 24 tys. złotych, a dla firmy średniej do 48 tys. złotych – w ramach całego projektu.

 

Uwaga! O dofinansowanie mogą się starać wyłącznie przedsiębiorcy (MSP) działający w branżach o największym potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne dla województwa opolskiego.

Są to:

- branża budowlana (z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi),

- branża chemiczna,

- branża drzewno-papiernicza (w tym przemysł meblarski),

- branża maszynowa i elektromaszynowa,

- branża metalowa i metalurgiczna,

- branża paliwowo-energetyczna,

- branża rolno-spożywcza,

- transport i logistyka,

- usługi medyczne i rehabilitacyjne,

- usługi turystyczne.

Wszystkie aktualności

Partnerzy