Szkolenie Komunikacja w zespole 19.09.2019 - nowy termin

Wzmocnienie kompetencji psychospołecznych pracowników jest niezwykle ważne w dobie nieustających zmian, rosnących wymagań i odpowiedzialności. Dobra komunikacja w zespole sprzyja poprawie efektywności pracy, zaangażowania pracowników i identyfikacji z celami jednostki nawet w sytuacjach kryzysowych. Wspomaga również integrację zespołu, wzmacnia pozytywny wizerunek organizacji na zewnątrz i usprawnia komunikację z klientami.   

Celem szkolenia, prowadzonego w oparciu o proces grupowy, jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie budowania kontaktu i dobrych relacji ze  współpracownikami, ze szczególnym uwzględnieniem barier komunikacyjnych, z zastosowaniem technik negocjacji i mediacji. Pomagamy zrozumieć znaczenie komunikacji w celu budowania wzajemnego zaufania i realizacji projektów strategicznych. Uczestnicy naszych szkoleń poznają bariery komunikacyjne, sposoby ich eliminacji, warunki skutecznego porozumiewania się w zespole oraz sposoby komunikacji z ludźmi o różnych typach osobowości. Komunikacja jest procesem tworzenia, nadawania, odbierania i interpretowania komunikatów między ludźmi. To proces wzajemnego przekazywania sobie informacji między nadawcą a odbiorcą. Przebiega na wielu poziomach, świadomych lub nie. Dzięki naszym metodom szkoleniowym, które aktywizują uczestników do pracy w grupie, motywują do zaangażowania się w wykonywanie ćwiczeń, zespół pracowników nie tylko zaczyna się dobrze komunikować, ale także wspólnie realizować założone cele. Sprzyja to znaczącej poprawie efektywności pracy, budowie wzajemnego szacunku i wzrostowi satysfakcji z wykonywanej pracy. Przeciwdziała także wypaleniu zawodowemu pracowników. Prócz metod warsztatowych (80%) realizowanych podczas szkoleń prowadzimy również część wykładową (20%).

PROGRAM:

Cz. I – 4 godziny – EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM

1.Przydzielanie zadań w zespole. Dzielenie zadań (terminy i czasochłonność, planowanie rezerw ludzi i czasu na wypadek nieprzewidzianych zadań
do przydzielenia, dzielenie czasu pracowników pomiędzy czas na prace dla klientów, czas na zadnia bieżące, czas na rozwój.

2.Codzienne operacyjne zarządzanie czasem, przyjmowanie lub odrzucanie zleceń, optymalizacja wykorzystania czasu przez rezygnacje ze zbędnych działam i likwidowanie ‘złodziei czasu”.

3.Techniki dyscyplinowania i egzekwowania (FUKO oraz technika 4AS).

4.Techniki rozmów rozwojowych - feedbeck, informacja zwrotna wzmacniająca
i korygująca, technika |”kanapki” .

5.Wyznaczanie i osiąganie celów – wizja życiowa, cele przypisane do stanowiska pracy, priorytetyzacja zadań i celów, planowanie work-life-balance – równowagi między pracą, odpoczynkiem i życiem osobistym.

 

Cz. II – 4 godziny – KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W ZESPOLE

1.Osobowościowe czynniki skutecznej komunikacji 

 • Sposoby efektywnej komunikacji z ludźmi o różnych typach osobowości.
 • Filary skutecznej komunikacji (spójność komunikacyjna, techniki aktywnego słuchania, udzielanie informacji zwrotnej.

2.Behawioralne czynniki skutecznej komunikacji:

 • Role przyjmowane w grupie.
 • Bariery w komunikacji i ich eliminowanie.
 • Toksyny zespołowe.
 • Zasady wywierania wpływu.

3.Techniki wspierające efektywną komunikację (trening asertywności, wyrażanie emocji).

4.Wpływ zakłóceń w komunikacji na pracę własną oraz pracę zespołu.

 • Trudne sytuacje.
 • Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.
 • Budowanie zrozumienia i zaufania.

5.Problemy wynikające z niedookreślenia (chaos informacyjny, brak jasnej struktury delegowania zadania, niedookreślony podział obowiązków).

Trener

dr Ewa Kosowska-Korniak - dr prawa, specjalista ds. public relations, dziennikarka, wykładowcę akademickiego – WSB we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu. Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Opolskiej Izbie Gospodarczej. Trener mediacji VCC. Posiada bogate doświadczenie trenerskie – udokumentowanych ponad 2000 godzin szkoleniowych dla przedsiębiorców, sędziów, kuratorów sądowych, prokuratorów, radców prawnych, polityków, urzędników nauczycieli, i mediatorów sądowych, kadry kierowniczej ZUS, uczniów
i studentów. Przez 12 lat pracowała w charakterze rzecznika prasowego w Sądzie Okręgowym w Opolu na stanowisku specjalisty ds. PR., występując w licznych ogólnopolskich programach telewizyjnych, w tym programach na żywo.” Specjalizuje się w warsztatach kompetencji miękkich, umiejętnie łącząc techniki warsztatowe z wiedzą prawniczą, doświadczeniem dziennikarskim oraz praktyką w sferze public relations. Jej mocnym atutem są szkolenia kompetencji medialnych: autoprezentacja i wystąpienia publiczne, budowanie media relations, praca z kamerą, komunikacja w sytuacjach kryzysowych, rozwiązywanie konfliktów, dyplomacja w komunikacji - stanowiące autorskie połączenie doświadczenia dziennikarskiego i piarowskiego z wiedzą prawniczą oraz umiejętnością rozwiązywania konfliktów i prowadzenia mediacji.

Termin szkolenia: 19 września 2019

 

Miejsce szkolenia: Centrum Kongresowo Wystawiennicze w Opolu, ul. Wrocławska 158

 

Koszt: 500 zł brutto / osobę

 

UWAGA! Dla firm z  sektora MSP oraz jednej z poniższych  branż  jest możliwość  uzyskania dofinansowanie na niniejsze szkolenie:

 • budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi
 • chemiczna
 • drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski
 • maszynowa i elektromaszynowa
 • metalowa i metalurgiczna
 • paliwowo-energetyczna
 • rolno-spożywcza
 • transport i logistyka
 • usługi medyczne i rehabilitacyjne
 • usługi turystyczne

 

Kontakt: tel. 77 453 84 84 lub e-mail: szkolenia@igsilesia.pl lub k.sochal@igsilesia.pl

Wszystkie aktualności

Partnerzy