XXV Spotkania Biznesu w Ostrawie

Spotkanie Biznesu to międzynarodowe wydarzenie gospodarcze z ponad dwudziestoletnią tradycją, organizowane we współpracy z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie w celu wsparcia interesów handlowych firm z Polski, Czech oraz Słowacji. Spotkanie jest platformą do nawiązania kontaktów między przedsiębiorcami oraz okazją dla rozwijania inicjatyw transgranicznych.

Głównym organizatorem tego wydarzenia jest Czesko-Polska Izba Handlowa z siedzibą w Ostrawie, która w tym roku obchodzi 20 - lecie;współorganizatorzy – to szereg instytucji otoczenia biznesu zwłaszcza regionu Morawsko - Śląskiego, polskich województw Opolskiego i śląskiego oraz słowackiego regionu żylińskiego.

W wydarzeniu oprócz przedsiębiorców z różnych branż biorą udział także przedstawiciele administracji państwowych i samorządowych, posłowie, senatorzy oraz przedstawiciele izb i stowarzyszeń gospodarczych.

 

Jak co roku Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki organizuje w ramach realizowanego przez siebie projektu KOOP II grupowy wyjazd dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu z terenu województwa opolskiego na to podniosłe wydarzenie. OCRG zapewnia w związku z tym darmowy przejazd autokarowy dla wszystkich zainteresowanych osób na trasie Opole-Ostrawa-Opole.

Inaczej niż w latach poprzednich planujemy pojechać do Ostrawy tylko na część popołudniową związaną z udziałem w Międzynarodowym Pikniku Biznesowym w ogrodach Konsulatu RP w Ostrawie, który rozpoczyna się 6 czerwca o godzinie 14:00.

W związku z powyższym tegoroczny program wyjazdu przedstawia się następująco:

  • Godzina 11:00 – zbiórka uczestników wyjazdu – Opole, parking przy ul. Wrocławskiej obok salonu Toyota Szic (Opole, ul. Wrocławska 119) i cmentarza komunalnego.
  • Przejazd autokarem do Ostrawy (po drodze możliwość dosiadania się do autokaru, np. w Krapkowicach, Większycach, Reńskiej Wsi, Polskiej Cerekwii).
  • ok. 13:30 – przyjazd do Ostrawy w okolice Konsulatu RP (ul. Blahoslavova 4, 702 00 Ostrawa)
  • Wspólne przejście delegacji opolskiej z miejsca wysiadania na teren Konsulatu RP
  • 14:00 – 17:00 – Piknik Biznesowy w ogrodach Konsulatu RP w Ostrawie, w tym spotkania B2B polskich, czeskich i słowackich przedsiębiorców, rozmowy kooperacyjne z przedstawicielami IOB i B+R.
  • ok. 17:30 – wyjazd w drogę powrotną do Opola
  • ok. 20:00 – przyjazd do Opola

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem OCRG.

 

Zapisy oraz informacje na temat wyjazdu:

Roland Kulig – Dział Przedsiębiorczości/OCRG

Tel. 77 4033643; kom. 515 715 161

e-mail: r.kulig@ocrg.opolskie.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 04.06.2019 , do godziny 12:00.

Osoby zainteresowane "dosiadaniem się" na trasie przejazdu prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru w biurze OCRG.

 

 

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu OCRG: „Kooperacyjne Opolskie- profesjonalne otoczenie biznesu II”, dzięki czemu uczestnicy wyjazdu nie ponoszą kosztów transportu i ubezpieczenia

Wszystkie aktualności

Partnerzy