Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Izby

17 maja 2019 roku w Dworku Myśliwskim Hubertus w Brynicy odbyło się coroczne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Śląsk. Spotkanie o godzinie 17.15 otworzył prezes Izby, Claudiu Badura. W trakcie spotkania zatwierdzono protokół z zeszłorocznego Sprawozdawczego-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków IGŚ oraz udzielono absolutorium Radzie Izby. Ponadto zdecydowano się na wprowadzenie zmian z opłacie wpisowej oraz składkach członkowskich. Od 1 lipca 2019 roku opłata wpisowa dla nowo przyjętych członków Izby zostanie zniesiona, a zmiany w składkach członkowskich dla firm przystępujących  przedstawia poniższa tabela:

Wysokość składek dla podmiotów:

LP

Wielkość podmiotu:

Liczba zatrudnionych pracowników

Stawka

1

Mikro

1-2

250 zł

3-5

300 zł

6-9

500 zł

2

Mały

10-20

800 zł

21- 49

1 500 zł

3

Średni

 

50-100

3 000 zł

101-250

Ustalana indywidualnie wg § 2 ust. 2 i 3

4

Duże

Powyżej 250

Ustalana indywidualnie wg § 2 ust. 2 i 3

 

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie oraz zaangażowanie. 

 

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy