Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Śląsk”

Rada Izby Gospodarczej „Śląsk w Opolu
ma zaszczyt zaprosić na

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie
Członków Izby Gospodarczej „Śląsk”,

które odbędzie się

17 maja 2019 roku (piątek) o godzinie 17.00
w
Dworku Myśliwskim Hubertus w Brynicy

(Opolska 12A, 46-024 Brynica)

 

W przypadku braku Quorum w w/w terminie zwołuje się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Śląsk” w drugim terminie, tj. 17.05.2019 r. o godzinie 17:15 w Dworku Myśliwskim Hubertus

Po zakończeniu obrad zapraszamy na kolację w formie grilla.

 

Załącznik:

  1. Program Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków

Uwaga! Swój udział prosimy potwierdzić do 09.05.2019 r. drogą mailową (info@igsilesia.pl) lub telefoniczną (77 453 84 83)

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz protokół z obrad Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia w 2018 roku dostępny jest w biurze Izby.

W trakcie obrad istnieje możliwość dokonywania wpłat z tytułu składki członkowskiej za 2019 rok.

Wszystkie aktualności

Partnerzy