Lista wniosków rekomendowanych i nie rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach II naboru

Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!: Lista wniosków rekomendowanych i nie rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach II naboru

Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Priorytetu VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

 

LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH I NIE REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH II NABORU
 

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, załączamy Listę wniosków rekomendowanych i nie rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach II naboru.

 

Lista wniosków rekomendowanych i nie rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego II nabór.pdf

Wszystkie aktualności

Partnerzy