Konsultacje prawne - 23.11.2018, Kędzierzyn-Koźle

Zapraszamy wszystkich chętnych przedsiębiorców i organizacje na bezpłatne konsultacje prawno-finansowe w zakresie prowadzenia biznesu na polsko-czeskim pograniczu, realizowane w ramach projektu: „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020

Polsko-Czeski Punkt Konsultacyjny

Konsultacje osobiste odbędą się:

23 listopada 2018  – w godz. 9-13

iedzibie Kancelarii Adwokackiej AGK w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. Marii Konopnickiej 7/5, w godzinach 9-13

 

Porad udziela:
Kancelaria Adwokacka AGK 
adw. Aleksander Giehsmann

 

 

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy