Zapytanie ofertowe - Tłumaczenie na Spotkaniu Informacyjnym nt. Obsługi Ruchu Turystycznego

TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Tłumaczenie na język polski z języka czeskiego oraz na język czeski z języka polskiego podczas Spotkania Informacyjnego nt. Obsługi Ruchu Turystycznego  w dniach  19-20 listopada  2018 roku na potrzeby realizacji projektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT

16.11.2018r. do godz. 11.00

ZAMAWIAJĄCY                

Izba Gospodarcza „Śląsk”

Ul. Ozimska 184,45-310 Opole, NIP: 756-10-31-378

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT                                                                   

Oferty proszę przesyłać bądź dostarczyć osobiście na adres ul. Ozimska 184, 45-310 Opole, lub na adres poczty elektronicznej: k.sochal@igsilesia.pl ,  bądź faxem pod nr.: 077 453 84 84.  

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Wszelkich informacji udziela: Katarzyna Tlałka-Sochal, tel. 077 453 84 84. Biuro czynne od godz. 8.00 do godz. 16.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Opole

Wszystkie aktualności

Partnerzy