Szkolenie Zmiany w Prawie Pracy 2018/2019

Jakie zmiany w Prawie Pracy weszły w 2018 roku?

Jakie zmiany czekają nas w 2019 roku w ramach Prawa Pracy?

Czy niewykorzystany urlop przepadnie?

Jak wypłacane będą nadgodziny?

To tylko niektóre z zagadnień, które poruszane będą na szkoleniu „Zmiany w Prawie Pracy w 2018/2019”.

 

Program szkolenia:

 

 1. Zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych (omówienie głównych zmian – w tym formy prowadzenia akt osobowych, okresów przechowywania akt, zasad wydawania akt papierowych oraz kopii akt osobowych pracownikom) – analiza zapisów ustawy z dnia z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

 

 1. Nowe zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy (w tym dotyczące harmonogramu czasu pracy, kart wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy, wniosków o wyjścia prywatne)

 

 1. Kodeks Pracy – omówienie zmian wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej wprowadza nowe rozwiązania w zakresie tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, zmian dotyczących zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych, zmian dotyczących telepracy. Powtórzenie zasad nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, omówienie uprawnień pracowników związanych  z rodzicielstwem po zmianach, zasad udzielania urlopów wypoczynkowych.

 

 1. Ochrona danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników w oparciu o przepisy RODO (bezpieczeństwo danych osobowych w dziale kadr)

 

 1. Zasady prowadzenia monitoringu pracowników (dopuszczalne formy monitoringu, zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu, procedura wprowadzania monitoringu, zasady przechowywania i wykorzystywania nagrań, szczególne wymagania dotyczące stosowania monitoringu pomieszczeń)

 

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe (nowe obowiązki pracodawców, zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych, zawieranie umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowanie i dokonywanie wpłat do PPK oraz dokonywanie wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych)

 

 1. Raport informacyjny (czym jest, jakie informacje zawiera, jakie są terminy składania)

 

 1. Niekaralność pracowników w instytucjach finansowych – analiza przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (w tym umówienie rodzajów pracodawców objętych możliwością żądania oświadczeń o niekaralności)

 

 1. Ustawa  z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - omówienie zmian

     

KIM JEST TRENER

Karolina Gołańska-radca prawny, prowadzi kancelarię prawną w Opolu oraz pracuje w administracji rządowej. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym (w tym prawie rodzinnym, prawie spadkowym, prawie pracy, prawie ubezpieczeń społecznych). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości. Jej zainteresowania skupiają się także wokół prawa administracyjnego oraz zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.

 

GWARANTUJEMY:

 • Przeprowadzenie warsztatu z maksymalnym naciskiem na formę ćwiczeniową
 • Pełen zestaw materiałów
 • Certyfikaty

ORGANIZACJA WARSZTATÓW

Miejsce szkolenia: Centrum Rozwoju Biznesu, ul. Wrocławska 133, Opole

Termin:  6 grudnia 2018  w godzinach 9:00 – 16:00

Cena: 360 brutto/osobę

 

 

Izba Gospodarcza „Śląsk”
ul. Ozimska 184, lokal 11
45-310 Opole
pomieszczenia biurowca LUX OFFICE

Dział Szkoleń
Tel. / Fax : (+48) 77 453 84 84
e-mail: k.sochal@igsilesia.pl

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy