Zapytanie ofertowe - Prelekcja Szanse i zagrożenia prowadzenia działalności

TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Eksperckie wystąpienie pod tytułem : „Szanse i zagrożenia prowadzenia działalności gospodarczej u sąsiada – Polska i Czechy” w  ramach Polsko –Czeskiego Forum Przedsiębiorczości  odbywającego się w dniach 18-19 października  2017 roku w Opolu  na potrzeby realizacji projektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT

26.09.2018r. do godz. 15.00

ZAMAWIAJĄCY

Izba Gospodarcza „Śląsk”

Ul. Ozimska 184,45-310 Opole, NIP: 756-10-31-378

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty proszę przesyłać bądź dostarczyć osobiście na adres ul. Ozimska 184, 45-310 Opole, lub na adres poczty elektronicznej: k.sochal@igsilesia.pl ,  bądź faxem pod nr.: 077 453 84 84.

 

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Wszelkich informacji udziela: Katarzyna Tlałka-Sochal, tel. 077 453 84 84. Biuro czynne od godz. 8.00 do godz. 16.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Opole

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy