Szkolenie: Skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak sprzedawać więcej 13-14 września

Szkolenie dofinansowane!

"Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych rezultatów”

                                                                                                    Albert Einstein

 

 

Opis szkolenia:

W filmie pod tytułem „Boiler Room” padają następujące słowa:

 

„Nie ma czegoś takiego jak telefon „bez sprzedaży”. Do sprzedaży dochodzi za każdym razem, kiedy dzwonisz. Albo Ty coś sprzedajesz klientowi, albo on Ci sprzedaje powód, dlaczego tego nie weźmie. W każdą stronę jest to sprzedaż. Pytanie, kto zamknie transakcję, Ty czy on?”

 

To ciekawe spojrzenie na proces sprzedaży. W trakcie naszego szkolenia, na sprzedawanie – czyli relacyjne i transakcyjne promowanie nie tylko produktów i usług, lecz także idei, pomysłów, czy też siebie – patrzymy jeszcze szerzej.

Fundament koncepcji sprzedawania to efektywność osiągania celów sprzedażowych, która przejawia się w trzech kluczowych elementach procesu:

 • Umiejętność wyszukania, kontaktu i zarządzania klientami tak, aby inwestycja czasu i energii przyniosła najwyższy zwrot;
 • Skuteczna komunikacja związana z rozpoznaniem potrzeb i oczekiwań klienta, zarówno tych artykułowanych, jak też tych ukrytych;
 • Skuteczna komunikacja związana z przedstawieniem propozycji oraz przekonaniem do niej klienta, w sposób, który buduje jego długofalowe zadowolenie.

Szkolenie „Skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak sprzedawać więcej i efektywniej z elementami obsługi klienta” w praktyczny sposób koncentruje się na kształtowaniu postaw, dostarczeniu wiedzy i narzędzi oraz rozwoju umiejętności uczestników związanych ze skutecznymi technikami sprzedaży oraz wykorzystaniu ich do podniesienia efektywności prowadzonych działań sprzedażowych.

 

Korzyści ze szkolenia:

 

 • Poznanie własnego profilu związanego z kompetencjami sprzedażowymi

mocne i słabe strony sprzedającego

 • Praktyczne poznanie technik i narzędzi związanych z prowadzeniem

skutecznego procesu sprzedażowego

 • Praktyczna umiejętność wykorzystania technik sprzedażowych w różnych

(trudnych) sytuacjach handlowych

 • Podniesienie umiejętności i skuteczności realizacji celów sprzedażowych
 • Będziesz umiał dopasować właściwie swoją strategię negocjacyjną do

oczekiwań klientów

 

Cele szkolenia:

 

 • Zaznajomienie i wyposażenie uczestników w metody i narzędzia

prowadzenia skutecznych kontaktów, rozmów i transakcji handlowych, jak również budowania relacji i lojalności klientów

 • Kształtowanie postaw uczestników nastawionych na świadome i efektywne

prowadzenie procesu sprzedażowego

 • Utrwalenie poznanych technik sprzedażowych poprzez praktyczne

zastosowanie poznanych wiedzy i narzędzi

 

Metodologia:

 

Interaktywny warsztat polegający na praktycznym przedstawieniu, omówieniu oraz przećwiczeniu wiedzy i narzędzi związanych z rozwojem i stosowaniem skutecznych technik sprzedaży. Poprzez doświadczenie trenera, szkolenie będzie także wzbogacone o elementy doradztwa biznesowego, które pozwolą skutecznie odnieść się do konkretnych sytuacji charakterystycznych dla firm uczestników.

 

Metody dydaktyczne stosowane podczas szkolenia:

 

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Praca z kamerą i telefonem
 • Dyskusje moderowane
 • Analizy przypadków
 • Przykłady dobrych praktyk
 • Mini wykłady
 • Scenki z kamerą i komentarzem Trenera – opcja na życzenie

 

Program szkolenia:

 

Moduł 1: Budowanie postawy skutecznego handlowca-sprzedawcy

 • Ćwiczenie: poznanie swojego profilu handlowca-sprzedawcy
 • Ambicja i automotywacja handlowca-sprzedawcy
 • Rozwijanie kluczowych cech skutecznego handlowca-sprzedawcy
 •  Nastawienie na odniesienie wzajemnych korzyści z klientem

Moduł 2: Zarządzanie bazą kliencką

 • Baza Handlowa – co to jest i dlaczego każdy Handlowiec powinien o nią

   dbać?

 • Segmentacja i ocena potencjału biznesowego klientów
 • Budowanie relacji oraz lojalności klientów

Moduł 3: Komunikacja z klientem ukierunkowana na skuteczną sprzedaż

 • Nastawienie na klienta w procesie komunikacji sprzedażowej
 • Aktywne słuchanie, empatia i inteligencja emocjonalna w komunikacji z

   klientem

 • Skuteczna komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Komunikacja bezpośrednia (spotkanie) i pośrednia (telefon, mail)
 • Techniki badania potrzeb.

Moduł 4: Przygotowanie skutecznej oferty handlowej

 • Informacje niezbędne do przygotowania skutecznej oferty handlowej
 • Formaty sprzedażowe: potrzeba-cecha-korzyść
 • Psychologia klienta i podejmowania przez niego decyzji zakupowych

Moduł 5: Efektywne prezentowanie oferty handlowej

 • Sondowanie potrzeb klienta
 • Format sprzedaży: AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action)
 • Ofertowanie technikami: PCK i Kanapka
 • Łączenie potrzeb i oczekiwań klienta z cechami i korzyściami związanymi z ofertą handlową

Moduł 6: „Obrona” oferty handlowej - negocjowanie

 • Obrona ceny poprzez budowanie i argumentowanie wartości oferty handlowej
 • Argumentacja związana z cenowymi i poza cenowymi elementami oferty
 • Odpowiadanie na zastrzeżenia klienta
 • Obrona ceny – Technika Rozbicia cenowego

Moduł 7: Techniki finalizacji sprzedaży

 • Zestaw technik finalizujących sprzedaż:
  • Bezpośrednia
  • PCK
  • Wartości inwestycji
  • Wizualizacji
  • Kanapka
  • Pozornego wyboru

Moduł 8: Radzenie sobie z trudnym klientem

 • Rozpoznawanie typu trudnego klienta
 • Dobieranie sposobów postępowania do typów trudnego klienta
 • „Wykorzystywanie” trudnego klienta do zbierania informacji oraz poprawy oferty handlowej
 • Socjotechniki reakcji przy różnych zastrzeżeniach ze strony Klientów;

     cena, produkt, logistyka, etc.

 • Techniki rozbicia cenowego

Moduł 9: Pomost w przyszłość

 • Co wykorzystam w przyszłości?
 • Podsumowanie szkolenia. Sesja pytań i odpowiedzi.
 • Rekomendacje do następnych działań rozwojowych

 

KIM JEST TRENER

Łukasz Pawłyszyn 

Praktyk biznesowy, manager zarządzający z kilkunastoletnim stażem, certyfikowany trener, coach, mentor i wykładowca akademicki.

 

Trener biznesu z 10-cio letnim doświadczeniem – łącznie kilkaset godzin szkoleniowych przeprowadzonych dla firm:

- Bank Pekao, Bank BPH, Deutsche Bank, Cinkciarz.pl (sektor finansowy)

- Volkswagen, Polska Grupa Dealerów Samochodowych, A Berger, Komet Urpol  (sektor automotive),  Unibep, Eltron, iSTA, Drewmax, Mzuri (sektor budowlano-inżynierski i nieruchomości), Mosir Gdańsk, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (sektor publiczny), MSI, Larido (sektor informatyczny i reklamowy),

Ponad 5-letnie doświadczenie managerskie – kierownik zespołów działających w sektorze bankowym oraz następnie w branży e-commerce.

Doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy na stanowiskach sprzedawcy, przedstawiciela handlowego, konsultanta call center, specjalisty HR, managera zespołów. Znajomość specyfiki branży CC wynikająca z długoletniej pracy na różnych stanowiskach i projektach realizowanych dla wiodących firm w swoich branżach (Bank BPH, Bank Pekao, Sephora, Netia). Kolejne kroki zawodowe w branży e-commerce w pracy dla InPost na stanowisku Kierownika Działu.

Praktyk sprzedaży, trener wewnętrzny z zakresu obsługi i sprzedaży przez telefon dla organizacji na rynku polskim jak i zagranicznym. Z racji posiadania wieloletniego doświadczenia sprzedażowego, ugruntowanego biznesowo, specjalizuje się w warsztatach z tej tematyki. Niespożyte siły i zapał do pracy łączy misją dzielenia się swoimi doświadczeniami i optymalizacji procesów. Wspiera zespoły sprzedaży zapewniając maksymalne wykorzystanie zasobów. Uczestnicy szkoleń lubią z nim pracować, gdyż jego warsztaty charakteryzuje dynamizm, dopasowanie do specyfiki pracy Klienta oraz koncentracja na praktyce.

 

GWARANTUJEMY:

 • Przeprowadzenie analizy potrzeb przed realizacją szkolenia
 • Zbudowanie docelowych programów i wsadów merytorycznych po analizie
 • Przeprowadzenie warsztatu z maksymalnym naciskiem na formę ćwiczeniową
 • Pełen zestaw materiałów
 • Certyfikaty
 • Raport podsumowujący

 

ORGANIZACJA WARSZTATÓW

Miejsce szkolenia: Centrum Rozwoju Biznesu, ul. Wrocławska 133, Opole

Termin:  13-14 września 2018 w godzinach 9:00 – 16:00

Cena: 360 brutto/osobę

 

 

Izba Gospodarcza „Śląsk”
ul. Ozimska 184, lokal 11
45-310 Opole
pomieszczenia biurowca LUX OFFICE

Dział Szkoleń
Tel. / Fax : (+48) 77 453 84 84
e-mail: k.sochal@igsilesia.pl

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy