Nowy cykl szkoleń i warsztatów od września 2018! Zapraszamy!

NOWY CYKL SZKOLEŃ I WARSZTATÓW 

W IZBIE GOSPODARCZEJ "ŚLĄSK" 

OD WRZEŚNIA 2018!

I.    Warsztaty "Skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak sprzedawać więcej!"

    Proces sprzedaży to jeden z najważniejszych elementów mających wpływ na wyniki firmy. Pomimo tego, w dalszym ciągu wiele firm ma problem z określeniem konkretnych działań, które sprawią, że klient dokona zakupów właśnie u nich. To powoduje utratę klienta, która z kolei przekłada się na brak zysku dla firmy. Fakt ten pokazuje, że umiejętność sprzedaży jest dziś jedną z najważniejszych i kluczowych kompetencji.

II.  „Zostałem managerem i co dalej...“

     W miarę dynamicznego rozwoju firmy coraz częściej pojawiają się awanse wewnętrzne. Jest to naturalny proces rozwoju przedsiębiorstwa i jego pracowników - w nagrodę dobry pracownik wykazujący się ponadprzeciętnymi wynikami i przynoszący korzyści firmie zostaje awansowany na wyższe stanowisko. I o ile dla samego zainteresowanego jak i pracodawcy jest to powód do zadowolenia, problemy pojawiają się w relacjach z byłymi współpracownikami a dziś już podwładnymi...

      We współczesnym środowisku pracy charakteryzującym się złożonością i wymagającym kooperacji, prawdziwym wyzwaniem staje się zarządzanie obowiązkami nie tyle w wymiarze indywidualnym, co kolektywnym. Czynnikiem, który decyduje o sukcesie zespołu jest wspieranie go. Odpowiedzią na powyższe kwestie jest organizacja warsztatu dla nowo mianowanych menadżerów oraz ogólnie rzecz ujmując - osób zarządzających zasobami ludzkimi.

III.  Szkolenie „Kontrola WIOŚ nie musi być straszna”

      Ustawa Prawo o Ochronie Środowiska z 27 kwietnia 2001 r. jest nie tylko zbiorem zasad, do których powinno się stosować w celu zmniejszenia degradacji środowiska naturalnego. Właściciele przedsiębiorstw, także tych z sektora małych i średnich, zostali bowiem wskazani bezpośrednio w ustawie na liście podmiotów zobowiązanych do przestrzegania tych przepisów. Wszelkie kwestie dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem w świetle przepisów prawa o ochronie środowiska będą wyjaśnione podczas szkolenia "Kontrola WIOŚ nie musi być straszna".

IV.  Szkolenie „Aktualizacja przepisów RODO”

       W październiku 2018 ma wejść nowelizacja w zakresie ochrony danych osobowych i ciągłe dostosowywanie się do obowiązujących przepisów jest obligatoryjne dla wszystkich przedsiębiorców. W związku z tym, organizujemy dla Państwa warsztat w zakresie RODO w celu ugruntowania wiedzy i możliwości skonsultowania swoich działań z Ekspertem.  

V.   Szkolenie Jednolity Plik Kontrolny- Środki Trwałe

       Szkolenie Środki trwałe- jak przygotować się do struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego ma na celu przygotowanie się do nowego typu kontroli elektronicznych uwzględniających zarówno weryfikację podatku PIT, CIT jak i VAT z punktu widzenia aktywów trwałych.

VI.  Warsztat „Copywriting sprzedażowy”

       W dzisiejszej dobie reklama w social mediach to jeden z głównych kanałów dotarcia do szerokiej grupy klientów. Potencjalni klienci kupują naszą wizję produktu czy usługi i właśnie po to by do nich dotrzeć, musimy nauczyć się tworzyć teksty, które sprzedają. Tę umiejętność zapewni realizacja warsztatu Copywriting sprzedażowy.

VII.  Cła i procedury celne

       Warsztat dla firm uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą, który ma na celu przybliżenie i uporządkowanie wiedzy z zakresu wymiany handlowej zarówno w UE jak i poza nią. Aktualizacja przepisów Kodeksu Celnego.

VIII.  Szkolenie "Aktualizacja Kodeksu Pracy oraz zmiany w prowadzeniu akt osobowych od 2019 roku"

       Przedstawienie zmian oraz usystematyzowanie wiedzy w zakresie Prawa Pracy. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawcy będą mogli przechowywać akta pracownicze 10, a nie 50 lat. Ponadto, dokumentacja osobowa i płacowa będzie mogła być prowadzona w postaci elektronicznej. Według szacunków, zredukuje to koszty firmy nawet o 200 tys. zł rocznie. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

IX.  Szkolenie "Zmiany w Prawie Podatkowym - nowa Ordynacja Podatkowa 2019"

       Krótsze przedawnienie zaległości, obowiązkowe interpretacje ogólne, umarzanie zaległości podatkowych do 50 zł czy też wydawanie decyzji bez postępowania podatkowego gdy sprawa dotyczy podatku do wartości 5.000 zł – to tylko nieliczne zmiany, jakie od 2019 r. wprowadzi nowa Ordynacja podatkowa. 


                 W przypadku pytań dotyczących szkoleń i warsztatów zapraszamy do kontaktu:

 

 

 

 

Izba Gospodarcza Śląsk
ul. Ozimska 184 l.11;
45-310 Opole

77 453 84 84
77 453 84 83

k.sochal@igsilesia.pl;
j.glowacka@igsilesia.pl

                                                                                                                                       

                                                              

                                                                                                

                                                                                                     

               

 

 

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy