Zapytanie ofertowe nr 1/01/2018/PLCZ z dnia 11.01.2018 r.

TYTUŁ ZAMÓWIENIA: Tłumaczenie ustne dla uczestników spotkania grupy roboczej w dniach 19-20 lutego 2018 r.

na potrzeby realizacji projektu „ Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

Wszystkie aktualności

Partnerzy