Nowe władze Izby Gospodarczej "Śląsk"

25 czerwca br. w Restauracji Niebo w Gębie odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Śląsk”.

Spotkanie miało na celu przedstawienie sprawozdania Prezydium oraz sprawozdania finansowego za rok 2017.

Tematem przewodnim zebrania było udzielenie absolutorium ustępującym władzom oraz wybór prezesa, członków zarządu, a także nowej Rady Izby Gospodarczej „Śląsk”.

Członkami Rady Izby Gospodarczej „Śląsk” na kolejną kadencję zostali: Maria Koryzma, Norbert Rasch, Claudius Badura, Gerard Drynda, Piotr Ibrom, Andrzej Frey, Georg Smuda, Piotr Matyszok, Erwin Filipczyk, Alojzy Reinert.

Od lewej: Gerard Drynda, Piotr Matyszok, Claudius Badura, Piotr Ibrom, Norbert Rasch, Alojzy Reinert, Maria Koryzma, Georg Smuda

W głosowaniu tajnym do Zarządu Izby Gospodarczej „Śląsk” zostali wybrani: Claudius Badura (Prezes Zarządu), Georg Smuda (Wiceprezes Zarządu), Norbert Rasch (Wiceprezes Zarządu), Maria Koryzma (Członek Zarządu), Piotr Ibrom (Członek Zarządu).

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Małgorzata Ditrich (Przewodnicząca), Edmund Kania, Radosław Gliński, Andrzej Pawlik i Ditmar Piechaczek.

W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Aleksander Giehsmann (Przewodniczący), Andrzej Palt, Jerzy Fila, Krystof Kowalczyk, Elżbieta Młyńczak.  

Prezes Claudius Badura, podziękował wszystkim za dotychczasową owocną współpracę i zapewnił o dalszym swym wsparciu. Pogratulował nowo wybranym władzom, życząc powodzenia i sukcesów w kolejnej kadencji. Zapewnił, że Izba Gospodarcza „Śląsk” będzie skutecznie wspierać rozwój przedsiębiorczości poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego samorządu gospodarczego, działającego na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w naszym regionie i kraju, a rozwijana specjalnie na potrzeby członków oferta współpracy, da niezbędne narzędzia do osiągania sukcesów na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych.

Wszystkie aktualności

Partnerzy