Zapytanie dotyczące wyboru Wykonawcy/Wykonawców na stanowisko członka Komisji Oceny Wniosków

Zapytanie numer 06/7.3/2018/DFS  dotyczące wyboru Wykonawcy/Wykonawców na stanowisko członka Komisji Oceny Wniosków w ramach wniosku o dofinansowanie „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”  w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020

 

Zapytanie do pobrania w pliku PDF

Formularz do pobrania w formacie edytowalnym .docx

Wszystkie aktualności

Partnerzy