Izba Rzemieślnicza dołączyła do Porozumienia o Współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu
Porozumienie Instytucji Otoczenia Biznesu podpisane!
 
Dziś do Porozumienia o Współpracy dołączyła Izba Rzemieślnicza z Opola reprezentowana przez Prezesa Zarządu Tadeusza Starucha.
 
Naszym wspólnym celem jest tworzenie bogatej oferty usług dla firm z województwa opolskiego, które od prawie dwóch lat realizują Izba Gospodarcza Śląsk, Loża Opolska BCC, Opolska Izba Gospodarcza i podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). Dziś porozumienie to podpisała także Izba Rzemieślnicza w Opolu.
 
Podpisane właśnie porozumienie zakłada zacieśnienie współpracy między sygnującymi je instytucjami otoczenia biznesu, usprawnienie przepływu informacji na temat palety ich usług (wspólnych oraz odrębnych, oferowanych przez poszczególne instytucje) i wymianę doświadczeń.
 
Mowa jest w nim także o organizacji wspólnych wydarzeń – seminariów czy konferencji dla firm oraz organizacji i uczestnictwie we wspólnych projektach i przedsięwzięciach wspierających rozwój współpracy.
 
Zapraszamy na fotorelację!
Wszystkie aktualności

Partnerzy