Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Izby

 Rada Izby Gospodarczej ,,Śląsk” w Opolu

ma zaszczyt zaprosić na

 

Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie

Członków Izby Gospodarczej ,,Śląsk”,

 które odbędzie się

25 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 16.00

w
Restauracji Niebo w Gębie w Opolu
(ul. Strzelecka 80A, 45-525 Opole)   

 

 

W przypadku braku Quorum w w/w terminie zwołuje się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Śląsk” w drugim terminie, tj. 25.06.2018 r. godz. 16.15 w Restauracji Niebo w Gębie w Opolu, ul. Strzelecka 80A

Po zakończeniu obrad zapraszamy na poczęstunek

 

                                                                                                                                                        

Załączniki :

  1. Program Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków
  2. Formularz zgłoszeniowy

 

Uwaga!  Swój udział prosimy potwierdzić na załączonym formularzu zgłoszeniowym do dnia 20.06.2018

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz protokół z obrad Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia w 2017 roku dostępny  jest w biurze Izby.            

W trakcie obrad istnieje możliwość dokonywania wpłat z tytułu składki członkowskiej za 2018 rok.

Wszystkie aktualności

Partnerzy