Voucher szkoleniowy dla Beneficjentów I Naboru w ramach projektu Dotacja Firma Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych

Szanowni beneficjenci I naboru projektu "Dotacja Firma Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!" prosimy o składanie wniosków na pomoc szkoleniowo doradczą o charakterze specjalistycznym w zakresie podnoszenia wiedzy i rozwijania umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa w tym na szkolenia, warsztaty, doradztwo. W ramach projektu przewidziano wsparcie w wysokości 1000 zł na beneficjenta projektu. 

Etapy realizacji pomocy:

1) Wniosek o przyznanie vouchera. (do pobrania w formacie .doc i .pdf)

Wniosek należy przesłać na adres biuro@igsilesia.pl lub projekty@igsielsia.pl lub dstarczyć do biura Izby Gospodarczej "Śląsk" na ul. Ozimskiej 184 lok. 11, 45-310 Opole

Uwaga w przypadku usługi szkoleniowej organizator szkolenia musi posiadać aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)
samodzielnej weryfikacji weryfikacji można dokonać na stronie internetowej pod adresem: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris okno "Przeglądaj RIS"

2) Weryfikacja wniosku (czy instytucja szkoleniowa posiada aktualny wpis do właściwego RIS - maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego) - weryfikacja potwierdzana jest mailowo na adres wskazany we wniosku o voucher szkoleniowy, lub w przypadku jego braku telefonicznie. 

 

3) Zawarcie trójstronnej umowy o organizację szkolenia specjalistycznego / doradztwa - w terminie poprzedzającym szkolenie/doradztwo indywidualnie ustalanym ze stronami umowy (partner projektu/instytucja szkoleniowa/beneficjent projektu)

 

Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Wszystkie aktualności

Partnerzy