Zapytanie ofertowe nr 04/7.3/2018/DFS w trybie rozeznania rynku na wynajem sali szkoleniowej

Zapytanie ofertowe numer 04/7.3/2018/DFS w trybie rozeznania rynku na wynajem sali szkoleniowej w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020

Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Nazwa zamówienia: Zapytanie nr 04/7.3/2018/DFS w trybie rozeznania rynku dotyczące oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej dla osób biorących udział w projekcie, mających rozpocząć działalność gospodarczą, w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” Działanie 7.3 RPO WO 2014-2020.

 

Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:

CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Czas trwania zamówienia: 01.05.2018r.-31.05.2018r.

Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia: miasto Kluczbork

Obszar realizacji zamówienia: województwo opolskie

Opis: przedmiotem zamówienia jest świadczenie wynajmu dwóch sal szkoleniowych na terenie miasta Kluczbork. Szkolenia będą się odbywały w dwóch grupach szkoleniowych (po 11 dni każda grupa, ok. 27/ 28 uczestników/grupę)  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00-16:00.

 

Zakłada się, że szkolenia będą odbywały się w dwóch miejscach jednocześnie.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony Wykonawcy na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Pełna treść zapytania znajduje się w wersji elektronicznej wraz z edytowalnym załącznikiem w pliku do pobrania

Wszystkie aktualności

Partnerzy