Zapytanie ofertowe Regionalny Transgraniczny Katalog Branżowy

Wydanie, redakcja, tłumaczenie, projekt graficzny, skład , sesje zdjęciowe i druk Regionalnego Transgranicznego Katalogu Branżowego na potrzeby realizacji projektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

12.04.2018r. do godz. 11.00

ZAMAWIAJĄCY

Izba Gospodarcza „Śląsk”

Ul. Ozimska 184,45-310 Opole, NIP: 756-10-31-378

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 Oferty proszę przesyłać bądź dostarczyć osobiście na adres ul. Ozimska 184, 45-310 Opole, lub na adres poczty elektronicznej: a.kotulska@igsilesia.pl ,  bądź faxem pod nr.: 077 453 84 84.

 

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Wszelkich informacji udziela: Anna Kotulska, tel. 077 453 84 84. Biuro czynne od godz. 8.00 do godz. 16.00

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy