Poprzyj inicjatywę Minority SafePack

Minority SafePack To przełomowa inicjatywa, której celem jest wprowadzenie wspólnych dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej standardów ochrony praw mniejszości narodowych, etnicznych i językowych.

Jako Obywatele Europy możemy tego dokonać poprzez zebranie 1 000 000 podpisów, a wtedy Komisja Europejska zajmie się tą inicjatywą. Musimy zebrać jak najwięcej podpisów, w  Polsce musi ich być co najmniej 38 250. Poznaj siłę swojego głosu, dzięki której możesz wesprzeć nie tylko autochtoniczne mniejszości narodowe i etniczne oraz różnorodność kulturową i językową Polski, ale także zagwarantować te same prawa mniejszości polskiej np. na Litwie.

Potrzebujemy Twojego podpisu na Formularzu Deklaracji Poparcia dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Najłatwiej to zrobić wchodząc na stronę http://www.minority-safepack.eu/ i składając tam bezpośrednio swój podpis.

Jeśli chcesz zrobić to w formie papierowej, pomóc nam zebrać je w swoim środowisku, to pobierz formularz z poniższych stron, a o wszelkie informacje zwróć się do ogólnokrajowej koordynatorki kampanii petycyjnej, Magdaleny Lemańczyk, w formie elektronicznej na adres: mspi@vdg.pl lub telefonicznie: +48 664 105 404.  

Z pełnym tekstem inicjatywy można zapoznać się między innymi na stronie internetowej polskojęzycznej stronie inicjatywy (https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/). 

 

Wypełnione formularze można dostarczyć do siedziby Izby Gospodarczej "Śląsk"

Wszystkie aktualności

Partnerzy