Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i dokumentacji BHP w firmie w świetle przepisów RODO

Cel szkolenia:

Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę jak  prawidłowo prowadzić dokumentację pracowniczą  oraz dokumentację z zakresu BHP z uwzględnieniem zmian związanych z RODO. Szkolenie uwzględnia zmianę przepisów w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji ,które wejdą w życie w 2019 r .
Program szkolenia:

 1. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy :
  Umowy o pracę:
  b. Informacje do umów o pracę.
  c. Oświadczenia pracowników.
  d. Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po zakończeniu stosunku pracy. 
 2. Prawidłowa dokumentacja pracownicza w trakcie zatrudnienia:
  a. Dotycząca uprawnień rodzicielskich w tym urlopy macierzyńskie, i wychowawcze.
  b. Dotycząca czasu pracy.
 3.  Zmiana warunków zatrudnienia:
  a. Porozumienia w zakresie zmiany warunków zatrudnienia.
  b. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy.
 4. Zakończenie zatrudnienia:
  a. Porozumienia w zakresie rozwiązania umowy o pracę.
  b. Wypowiedzenie umów o pracę.
  c. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
  d. Porozumienie w zakresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.
  e. Świadectwo pracy.
 5. Dokumentacja z zakresu BHP
  Wykład w oparciu o prezentację multimedialną połączony z praktycznymi ćwiczeniami w tworzenia dokumentacji pracowniczej.

Szkolenie poprowadzi Trener-praktyk z wieloletnim doświadczeniem, ekspert w zakresie prawa pracy, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

 Termin i miejsce szkolenia:

Izba Gospodarcza "Śląsk" ul. Ozimska 184 

20.06.2018 godzina 9-16

Koszt udziału jednego uczestnika to:

299 netto dla członków Izby 

359 netto pozostali 

Cena obejmuje: udział w kursie,catering, przerwy kawowe oraz certyfikat

Kontakt

Izba Gospodarcza „Śląsk”

ul. Ozimska 184, lokal 11
45-310 Opole
pomieszczenia biurowca LUX OFFICE

Dział Szkoleń

Tel. / Fax : (+48) 77 453 84 84
e-mail: 

szkolenia@igsilesia.pl

j.glowacka@igsilesia.pl

k.sochal@igsilesia.pl

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy