Rozliczanie projektu z wykorzystaniem systemu SL 2014 – projekty miękkie

Szkolenie z zakresu funduszy europejskich

Rozliczanie projektu z wykorzystaniem systemu SL 2014 – projekty miękkie

Termin: 13.08.2018
Miejsce: Opole

Cena netto:
firmy członkowskie: 406,50 zł,
pozostali uczestnicy: 500,00 zł

Szkolenia finansowane co najmniej w 70 proc. ze środków publicznych jest zwolnione z VAT. 

Grupa docelowa:

-główni księgowi,

-pracownicy administracji publicznej i samorządowej,

-osoby zarządzające, koordynujące i rozliczające projekty unijne,

-kierownicy działów finansowo-księgowych,

-członkowie zespołów projektowych,

-osoby, które planują aplikować o środki finansowe w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020,

-osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.

Cel szkolenia:

 Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi realizację następujących celów:

-Przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczenia i realizacji projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020.

-Udział w zajęciach pozwoli na zdobycie praktycznych umiejętności obsługi systemu SL2014.

-Przekazanie Uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020.

-Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki pozwalające na uniknięcie najczęściej popełnianych błędów.

Korzyści dla uczestników:

-ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków;

-możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem ds. realizacji i rozliczania projektów unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020;

-zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących obsługi systemu SL2014.

 Prowadzący: Michał Byliniak - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, ze specjalnością Europeistyka. Trener, doradca, autor i realizator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od ponad 10 lat związany zawodowo z Funduszami Europejskimi. Doświadczenie praktyka – realizatora projektów zdobywał we wszystkich trzech sektorach. Swoją wiedzą dzieli się szkoląc zarówno dystrybutorów, jak i beneficjentów środków z UE. Ekspert ds. Funduszy Europejskich w ogólnopolskich kampaniach promocyjnych i edukacyjnych promujących dostępne środki. Przedsiębiorca, beneficjent środków z UE.

Harmonogram szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia, przywitanie uczestników

 ·     Wniosek o płatność - umowa i rejestracja wniosku.

·     Postęp rzeczowy - wskaźniki, rezultaty, problemy w realizacji.

Przerwa kawowa

·      Postęp finansowy - dokumenty, ryczałt, korekty i źródła finansowania.

·     Obsługa wniosku częściowego i końcowego.

Przerwa lunchowa

·       Załączniki.

·       Korespondencja w systemie.

·       Harmonogram płatności.

·       Monitoring postępu i uczestników projektu.

Przerwa kawowa

·       Eksport i import danych.

·       Personel projektu.

·       Zamówienia publiczne

Zakończenie szkolenia

 

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy