Podatek VAT - split payment

Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych ze Strukturami Jednolitego Pliku Kontrolnego, z naciskiem na składaną comiesięczną informację JPK_VAT z uwzględnieniem zmian planowanych w przyszłości przez Ministerstwo Finansów. Dodatkowo omówiona zostanie tematyka „Podzielonej płatności”, która jest kolejnym planowanym sposobem na uszczelnienie systemu podatku VAT. W trakcie szkolenia będą omówione także inne planowane zmiany w podatku VAT, z których część może wejść w życie w trakcie roku 2018 r. oraz rozporządzenie w sprawie zwolnień z ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących na rok 2018 r.

Poruszone zostaną zagadnienia prawne związane ze strukturami w kontekście ostatecznych, opublikowanych wyjaśnień Ministerstwa Finansów, w szczególności co do statusu JPK_VAT oraz sposobu umocowania do podpisywania JPK_VAT oraz pierwszych prawidłowości składanych dotychczas plików JPK_VAT. Szkolenie ma również na celu przekazanie wiedzy o różnych możliwościach jakie dają organom podatkowym informacje zawarte w JPK_VAT.

W trakcie szkolenia zostaną również omówione zagadnienia związane z zawartością struktur JPK_KR, JPK_FA, JPK_WB, JPK_MAG, w szczególności pod kątem występujących w praktyce rozwiązań wynikających z problemów z danymi zawartymi w bazach danych programów księgowych (np. aktualizacja danych w bazie a oryginalne zapisy w dokumentach, czy też korekta JPK a zamknięte w systemie ewidencje za dane okresy rozliczeniowe).

 

Wykładowca :

Małgorzata Rzeszutek


Doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w trakcie pisania doktoratu z zakresu cen transferowych, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 10-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdao finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowym.

Program szkolenia: 

1. Mechanizm „split payment”:

a. podzielona płatność – nowela VAT oraz Prawa Bankowego od roku 2018,

b. dobrowolna czy obowiązkowa – czy „split payment” będzie dotyczył każdego podatnika VAT?

c. jak się przygotować do „split payment” oraz jaki wpływ na firmę będzie miał „split payment”?

d. korzyści zastosowania „split payment”.

2. Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym:

a. kto będzie musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?

b. „dedykowany komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT - w jaki sposób kontrahent opłacać będzie należności faktury?

c. czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?

d. czy wszystkie banki będą obsługiwać rachunek VAT?

e. czy inne instytucje niż banki będą prowadzić rachunek VAT?

f. jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?

g. do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT – do podatnika, czy do skarbu państwa?

h. na co czy można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?

i. egzekucja z rachunku VAT – czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?

j. jak zasilać i obciążać rachunek VAT?

3. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „split payment”.

4. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?

a. częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?

b. podatnicy VAT zwolnieni a „split payment”?

c. podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „split payment”,

d. fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”,

e. formy płatności transakcji handlowych a „split payment”.

5. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „split payment”:

a. prawo do odliczenia VAT a „split payment”,

b. termin zwrotu VAT a „split payment”,

c. transakcje międzynarodowe a „split payment”.

6. Kasy fiskalne, faktury oraz faktury korygujące – problemy praktyczne:

a. faktury wystawiane do paragonów – czy powinny być ujmowane w ewidencji VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2017 r.? – najnowsze stanowisko Ministerstwa Finansów,

b. faktury wystawiane do paragonów – czy podatnik ma obowiązek wystawić fakturę gdy nabywca nie zwraca paragonu?

c. faktury korygujące – korygowanie błędów na fakturze poprzez wystawianie faktury korygującej „do zera” oraz wystawianie nowej faktury – najnowsze stanowisko Ministerstwa Finansów

d. uzyskanie potwierdzenia faktury korygującej – czy zawsze konieczne? Możliwe sposoby potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta w interpretacjach Ministerstwa Finansów – „żółta zwrotka” odchodzi do lamusa?

 

Termin i miejsce szkolenia:

Izba Gospodarcza „Śląsk”, ul. Ozimska 184, Opole 28.05.2018 r.

 

Cena szkolenia:

499 netto  dla Członków Izby Gospodarczej "Śląsk"

589 netto  dla pozostałych osób.Kontakt

Izba Gospodarcza „Śląsk”

ul. Ozimska 184, lokal 11
45-310 Opole
pomieszczenia biurowca LUX OFFICE

Dział Szkoleń

Tel. / Fax : (+48) 77 453 84 84
e-mail: 

szkolenia@igsilesia.pl

j.glowacka@igsilesia.pl

k.sochal@igsilesia.pl

 

 

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy