Kurs walut

Średnie kursy walut - aktualne notowania NBP

EUR
4,1467
-0,22%
USD
3,3411
0,71%
GBP
4,6829
0,13%
NOK
0,4288
-0,16%
CHF
3,6013
-0,10%
SEK
0,4183
-0,31%
CAD
2,6623
-0,01%
CZK
0,1638
0,00%
AUD
2,6477
0,02%
Historia 10 stycznia 2018

Izba gospodarcza "Śląsk" jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą przedsiębiorców przede wszystkim z Górnego i Dolnego Śląska. Jej pierwsza nazwa brzmiała: Międzywojewódzka Izba Gospodarcza "Śląsk", powołana została do życia ze struktur Mniejszości Niemieckiej w roku 1993, a jej pierwszą siedzibą były Strzelce Opolskie. Izba jest organizacją wspierającą i współuczestniczącą w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wszelkich inicjatyw gospodarczych na Śląsku. Jest otwarta dla wszystkich podmiotów gospodarczych i organizacji wspierających przedsiębiorczość i bazuje na dobrowolnej przynależności. Izba zrzesza przede wszystkim firmy z sektora małej i średniej przedsiębiorczości, przy czym głównie są to zakłady rzemieślnicze i usługowe oraz drobni producenci, reprezentujący przeróżne branże, z których najliczniejszą grupę stanowią zakłady branży drzewnej i pokrewne do niej, lokale gastronomiczne, pracownie florystyczne, zakłady mechaniki pojazdowej, firmy budowlano-remontowe, obróbki metalu, handlowe i usługowe.

Obecnie Izba zrzesza podmioty gospodarcze nie tylko ze Śląska, lecz także z innych regionów kraju, odnotowując ciągły wzrost liczby nowych członków, również wśród dotąd nie reprezentowanych w Izbie branż i grup zawodowych. Dowodzi to wzrostu naszej popularności oraz tego, że z naszą ofertą udało nam się skutecznie wyjść naprzeciw aktualnym oczekiwaniom przedsiębiorców.

W pozytywny sposób procentują nasze starania stworzenia jak najbardziej korzystnego wizerunku Izby jako organizacji przedsiębiorców, otwartej na każdy problem związany z gospodarką, rzeczowej i kompetentnej, posiadającej atrakcyjną ofertę usług oraz dążącej do tego, aby stać się trwałym pomostem w kontaktach gospodarczych zrzeszonych z nami partnerami z zagranicy.

Nasze tradycyjnie już, bardzo dobre kontakty międzynarodowe, poszerzone zostały w ostatnim czasie o współpracę z organizacjami i instytucjami około biznesowymi oraz firmami z większości krajów Unii Europejskiej, a także spoza niej, w tym w szczególności z Niemcami, Austrią, Włochami, Czechami, Ukrainą i Rosją.

Reorganizując pracę Izby i wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku udało nam się w krótkim czasie dostosować do otaczających nas realiów, doprowadzając do uzyskania pełnej samodzielności organizacyjnej Izby, będąc na najlepszej drodze do samofinansowania.

Jesteśmy także otwarci na wszystkie Państwa sugestie i propozycje dotyczące wzajemnych kontaktów i polepszenia współpracy pomiędzy Izbą a firmami z nią stowarzyszonymi, dążąc do dalszego rozwoju naszej organizacji i ciągłego podnoszenia poziomu oferowanych przez nas usług.

Wszystkie aktualności

Partnerzy