AutoCAD- kurs podstawowy

AutoCAD – I stopień

 

AutoCAD należy do grupy najpopularniejszych programów służących do komputerowego opracowywania projektów technicznych ( płaskich- Auto Cad I stopnia oraz przestrzennych- Auto Cad II stopnia). Program ten, ze względu na swoje bardzo duże możliwości, w sposób istotny ułatwia i przyspiesza prace projektowe. Ma to ogromne znaczenie przy ciągle rosnących wymaganiach odnośnie jakości i terminowości.

 

Wprowadzenie do programu AutoCAD

 • Elementy ekranu AutoCAD’a, dostosowanie pasków narzędzi, menu główne, menu kursora
 • Otwieranie, zapisywanie i zamykanie rysunków
 • Tworzenie szablonów i korzystanie z nich
 • Cofanie i odtwarzanie wprowadzonych poleceń
 • Korzystanie ze skrótów klawiaturowych
 • Zapoznanie się ze zmiennymi systemowymi
 • Częściowe wczytywanie i otwieranie rysunku

Układy współrzędnych

 • Biegunowy i kartezjański układ współrzędnych
 • Globalny i lokalny układ współrzędnych
 • Bezpośrednie wprowadzanie odległości

Przestrzeń robocza AutoCAD’a

 • Ustawienie granic rysunku
 • Formatowanie jednostek miary

Podstawowe elementy rysunkowe

 • Tworzenie rysunków przy użyciu linii, okręgów i łuków
 • Rysowanie prostokątów, wieloboków, pierścieni, splajnów i punktów
 • Szkicowanie
 • Linie o nastawialnej szerokości – polilinie
 • Tworzenie i modyfikowanie multilinii

Ćwiczenia z poznanych technik projektowych

 • Oglądanie rysunku
 • Powiększanie i przesuwanie w czasie rzeczywistym (NFRAGM i ZOOM)
 • Podgląd dynamiczny
 • Praca w rzutniach sąsiadujących w obszarze Modelu
 • Odświeżanie i regenerowanie rysunku

Rysowanie precyzyjne

 • Dostosowanie skoku i siatki
 • Rysunek aksonometryczny
 • Lokalizacja punktów charakterystycznych na obiektach – stałe tryby lokalizacji
 • Użycie funkcji Auto Track do rysowania obiektów względem innych obiektów
 • Wykorzystanie linii konstrukcyjnych: prostej i półprostej
 • Korzystanie z kalkulatora programu AutoCAD

Konstrukcja i modyfikacja obiektów na rysunku

 • Sposoby wyboru obiektów, szybki wybór
 • Edycja za pomocą uchwytów
 • Polecenia dokonywania zmian, modyfikacji położenia i kształtu obiektów (usuwanie, kopiowanie, wymazywanie, przesuwanie, zmiana wielkości obiektów, kopiowanie równoległe, tworzenie szyku prostokątnego i kołowego, lustrzane odbicie, obracanie, przerywanie, wydłużenie, ucinanie, rozbijanie, fazowanie i zaokrąglanie)
 • Korzystanie z okna Cechy

Ćwiczenia z poznanych technik projektowych

 • Zarządzanie warstwami i właściwościami obiektów
 • Tworzenie i filtrowanie warstw
 • Ustawianie bieżącej warstwy
 • Widoczność warstw w rysunku
 • Sterowanie kolorem i rodzajem linii
 • Korzystanie z paska narzędzi Przybory

Informacje i dane statystyczne

 • Pomiar odległości, powierzchni i współrzędnych
 • Informacje o obiektach, czasie wykonania projektu, zasobach systemowych


Tworzenie napisów

 • Tekst prosty i akapitowy
 • Znaki szczególne
 • Edycja tekstu oraz cech linii tekstu
 • Tworzenie i modyfikowanie stylów tekstu
 • Sprawdzanie pisowni
 • Tworzenie ułamków


Ćwiczenia z poznanych technik projektowych

 • Kreskowanie i wypełnianie obszarów
 • Tworzenie i modyfikacja obszarów kreskowanych
 • Tworzenie obszarów wypełnionych
 • Definiowanie własnych wzorów kreskowania
 • Zmiana kolejności wyświetlania obiektów na rysunku

 

 

Termin i miejsce szkolenia:

Ul. Reymonta 29 sala szkoleniowa II piętro

21-25.05.2018 w godzinach 17-20.30

 

Cena:

550 zł brutto dla członków Izby

690 zł brutto dla pozostałych osób

 

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat i catering - obiad oraz kawa, herbata, woda, ciastka.

 

 Izba Gospodarcza „Śląsk”
ul. Ozimska 184, lokal 11
45-310 Opole
pomieszczenia biurowca LUX OFFICE

Dział Szkoleń

Tel. / Fax : (+48) 77 453 84 84
e-mail: szkolenia@igsilesia.pl

k.sochal@igsilesia.pl
j.glowacka@igsilesia.pl

 

                         

Wszystkie aktualności

Partnerzy